Navigation, sök och inloggning

b8dde1

Jämför MC försäkring

Vilken försäkring passar dig? Det beror förstås på vilken motorcykel du har och hur du kör. Här kan du enkelt se vad våra olika MC försäkringar innehåller och jämföra. Är du osäker, tveka inte att kontakta kundservice på 0771-326 326.

Jämför och välj MC försäkring

  • Låg självrisk
  • Årsförsäkring gör att du inte behöver ställa av och på din MC
  • En försäkring oavsett förarens ålder, kön eller fabrikat på MC

Vilken MC försäkring som passar just dig beror på till exempel vilken modell och ålder på din motorcykel. Du kan teckna trafikförsäkring, halvförsäkring eller helförsäkring

Jämför motorcykelförsäkring

 TrafikHalvHel
Personskador   
Skador på annans egendom

 

  
Krishjälp   
Rättskydd   
Räddning   
Maskinskada   
Glas   
Brand   
Stöld   
Vältning   
Yttre påverkan   
Dikeskörning   
Kollision   

Vad betyder försäkringsmomenten?

Kollision
Om du lägger till en vagnskadeförsäkring har du en helförsäkring. Vagnskada täcker skador på motorcykeln till exempel vid en kollision.

Dikeskörning
Helförsäkringen ersätter skador som uppkommit genom dikeskörning.

Vältning
Helförsäkringen gäller om din motorcykel får skador på grund av att den har vält.

Yttre påverkan
Helförsäkringen täcker också skador som uppkommit genom yttre påverkan, dvs skadegörelse.

Stöld
Helförsäkringen och halvförsäkringen ger dig ersättning vid eventuell stöld

Brand
Med en helförsäkring och halvförsäkring är du också skyddad vid brand

Glas
Helförsäkringen och halvförsäkringen täcker eventuella glasskador

Maskinskada
Maskinskadeförsäkringen gäller för skada eller fel på motorcykel som påverkar motorcykelns funktion. Gäller för högst 6 år gammal motorcykel, som körts högst 5 000 mil. Ingår i helförsäkringen och halvförsäkringen. 

Räddning
Räddningsförsäkringen gälle för person- och fordonstransporter om du på resa råkar ut för en olycka eller ett driftstopp. Ingår i helförsäkringen och halvförsäkringen. 

Rättskydd
Gäller för tvistemål, som kan prövas i tingsrätt och för vissa brottsmål (se villkoren) Rättsskyddet ingår i halvförsäkringen och helförsäkringen. 

Krishjälp
Helförsäkringen och halvförsäkringen omfattar kristerapi hos legitimerad psykolog om du utsatts för psykisk ohälsa till följd av en trafikolycka eller ett rån. Försäkringen omfattar alla passagerare. 

Personskador
Täcker personskador på förare, passagerare och medtrafikanter.

Skador på annans egendom
Försäkringen ersätter skador du orsakat på annans egendom i samband med olycka. Detta gäller till exempel andra bilar och fordon samt staket och byggnader.