Navigation, sök och inloggning

f1e6b2

Helförsäkring MC

Med vår helförsäkring får du den optimala MC försäkringen i förhållande till de olyckor och otursamma händelser du riskerar att hamna i när du är ute och kör på vägarna. En riktigt trygg försäkring för dig och din MC.

Beräkna ditt pris

Jämför våra MC försäkringar

Vad helförsäkringen täcker

Vilken sorts försäkring du skall teckna för din MC beror på olika parametrar. Trafikförsäkring behöver du ha enligt lag. Du kan även teckna till halvförsäkring eller helförsäkring för att ytterligare skydda dig själv, din MC och din omgivning. Med en helförsäkring på din MC utökas skyddet med ersättning för följande:

 • Krishjälp
 • Räddning 
 • Rättsskydd
 • Maskinskada
 • Glas 
 • Brand 
 • Stöld
 • Vältning
 • Yttre påverkan
 • Dikeskörning 
 • Kollision

Enkel skadeanmälan

Våra specialister inom MC försäkring har många års erfarenhet av att erbjuda enkla och överskådliga försäkringslösningar till bilister. Om du försäkrar din MC hos oss är du därför alltid garanterad professionell rådgivning och enkel hantering av skador.

MC Modeller

Oberoende på vilken modell du har på din motorcykel har vi en bra försäkring för dig!

Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha

Vad är skillnaden på en tung mc och en lätt mc

För att köra motorcykel behöver du ett A-körkort. Det finns tre olika körkortsbehörigheter för motorcyklar: A1, A2 och A. Skillnaden ligger i hur stor motorcykel du får köra.
Läs mer här!

 

Se pris och köp motorcykelförsäkring