Navigation, sök och inloggning

f1e6b2

Trafikförsäkring MC

Trafikförsäkringen måste du ha enligt lag för att få köra din motorcykel. Försäkringen ersätter de personskador och materiella skador du riskerar att orsaka när du använder din MC i trafiken. Vi strävar alltid efter att erbjuda en trafikförsäkring som är så billig som möjligt. 

Beräkna ditt pris

Jämför våra MC försäkringar

Vad trafikförsäkringen täcker

Trafikförsäkringen gäller enligt reglerna i trafikskadelagen och ersätter skada på person och på andra personers egendom som uppstår till följd av trafik med ditt fordon.
Försäkringen gäller inte för skada som:

  • uppstått vid tävling, träning uppvisning eller liknande ändamål inom inhägnat tävlingsområde
  • på din egen motorcykel och inte heller för skada på egendom som transporteras i eller på den egna motorcykel.

Trafikförsäkringen kan tecknas i kombination med en halv- eller helförsäkring som omfattar följande:

  • Halvförsäkring; trafikskada, brand, stöld, glas, räddning, maskin, krisförsäkring och rättsskydd
  • Helförsäkring; trafikskada, brand, stöld, glas, räddning, maskin, krisförsäkring, rättsskydd och vagnskada

Enkel skadeanmälan

Våra specialister inom MC försäkring har många års erfarenhet av att erbjuda enkla och överskådliga försäkringslösningar till dig som kör motorcykel. Om du försäkrar din MC hos oss är du därför alltid garanterad professionell rådgivning och enkel hantering av skador.

MC Modeller

Oberoende på vilken modell du har på din motorcykel har vi en bra försäkring för dig!

Honda
Kawasaki
Suzuki
Yamaha

Vad är skillnaden på en tung mc och en lätt mc

För att köra motorcykel behöver du ett A-körkort. Det finns tre olika körkortsbehörigheter för motorcyklar: A1, A2 och A. Skillnaden ligger i hur stor motorcykel du får köra.
Läs mer här!