Sjukvårdsförsäkring

  • Komplement till det begränsade skyddet du har genom samhället
  • Kortare väntetid till första besök, diagnos och behandling
  • Rådgivning per telefon av legitimerade sjuksköterskor

Med vår sjukvårdsförsäkring får du alltid tillgång till rätt vård. Försäkringen träder in vid långa vårdköer och väntetider till operation och specialistvård. Du får kvalificerad sjukvårdsrådgivning på telefon, garanteras ett specialistbesök inom 8 dagar och vid behov skrivs du in på ett privatsjukhus inom 18 dagar.

Välj mellan tre olika försäkringsnivåer och även tre olika självrisknivåer. Väljer du en högre självrisk blir priset på försäkringen lägre. Läs mer om de tre nivåerna här >>

Se pris och köp din sjukvårdsförsäkring

Om du gör en prisberäkning i vår nätbutik kan det hända att vi kontaktar dig med ett erbjudande baserat på den beräkningen.