Sjukvårdsförsäkring

  • Ökad trygghet. Komplement till det begränsade skyddet som du har genom samhället.
  • Kortare väntetid. Du får snabbt ett första besök, samt diagnos och behandling.
  • Rådgivning på telefon av legitimerade sjuksköterskor.

Rätt vård snabbt

Med Gjensidiges Sjukvårdsförsäkring får du alltid tillgång till rätt vård. Försäkringen fungerar som ett komplement och träder in vid långa vårdköer och väntetider till operation och specialistvård. Du får kvalificerad sjukvårdsrådgivning på telefon, garanteras ett specialistbesök inom 8 dagar och vid behov skrivs du in på ett privatsjukhus inom 18 dagar.

Relaterat innehåll

Rätt vård snabbt

Med Gjensidiges Sjukvårdsförsäkring får du alltid tillgång till rätt vård. Försäkringen fungerar som ett komplement och träder in vid långa vårdköer och väntetider till operation och specialistvård. Du får kvalificerad sjukvårdsrådgivning på telefon, garanteras ett specialistbesök inom 8 dagar och vid behov skrivs du in på ett privatsjukhus inom 18 dagar.

Omfattning

Behovet av snabb och kvalificerad sjukvård är större än någonsin och privat sjuvårdsförsäkring är ett bra och tryggt alternativ. Välj mellan tre olika nivåer och du kan även välja mellan olika självrisknivåer. Väljer du en högre självrisk blir priset på försäkringen lägre.

Läs mer om de tre nivåerna här >>

Boka tid & telefonrådgivning

Ring Vårdplaneringen på 020-40 80 80 när du behöver boka tid för planerad vård eller önskar rådgivning, vid t ex en knäskada eller en knöl i bröstet. Om du ringer från utlandet ring +46 (0) 920 50 00 14. Du kan också mejla vardplanering@vardiacare.se