Navigation, sök och inloggning

b8dde1

Frågor och svar om din villahemförsäkring

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna. Är det något annat du undrar över, kontakta oss gärna på 0771-326 326.

VillaHem eller VillaByggnad?

 • VillaHem fungerar som en vanlig hemförsäkring men täcker även skador på fast egendom, dvs huset och tomten det står på.

  VillaByggnad täcker endast skador på fast egendom och vänder sig till dig som tecknat en hemförsäkring genom ditt fackförbund. Villa byggnad ger hemförsäkringen ett bra kompletterande skydd.

Teckna försäkring

Vid skada

 • Så snart som möjligt ska du anmäla din skada till oss. Här hittar du blanketter för skadeanmälan. På vardagar återkommer vi till dig inom 24 timmar.

 • Om din mobil, dator eller surfplatta är stulen eller förlorad måste du polisanmäla innan du registrerar din anmälan. Se till att du har kvitto eller andra inköpshandlingar till hands för den egendom som blivit skadad eller förlorad innan du påbörjar din anmälan till oss. Spärra ditt mobilabonnemang via din operatör för att undvika att någon obehörig kan använda den.

 • Byggnadsdelen i villahemförsäkringen är en fullvärdesförsäkring. Vid skada ersätts det gamla huset med ett likvärdigt hus. Avskrivningar för ålder finns beskrivna i ditt försäkringsvillkor. Här hittar du också försäkringsbeloppet som är det maximala ersättningsbeloppet.

  Om du drabbas av en brandskada är det viktigt att du i första hand begränsar skadan så gott du kan och därefter anmäler skadan till oss. Tänk på att beskriva skadehändelsen så detaljerat som möjligt för att underlätta hanteringen av ditt ärende.

 • Kraftigt snöfall kan leda till att tak rasar in och särskilt utsatta är hus med svaga konstruktioner och platta tak. En villaförsäkring innebär att du som fastighetsägare är försäkrad mot skador som uppstår på stommen om taket skulle ge vika för snö, men du är också om möjligt, skyldig att skotta av snön från taket och förebygga olycka. Det är viktigt både för människors och djurs säkerhet, dessutom kan ersättningen från försäkringen påverkas om taket ger vika för snötrycket.

 • Undersök var vattnet kommer ifrån. Följ stegen nedan innan du anmäler skadan till oss.
   
  • Börja med att stänga av vattnet och kontakta rörmokare.
  • Kolla vattenmätaren om möjligt. Om det fortsätter röra sig trots att du har stängt av alla kranar vet du att det är läckage från vattenledning.
  • Kontrollera trycket i värmesystemet. Återkommande sjunkande tryck kan tyda på läckage från värmesystemet.
  • Dokumentera allt genom att skriva ner och fotografera. Be rörmokaren att i sin faktura beskriva skadeorsaken utförligt.

  Här kan du läsa mer och skicka in skadeanmälan.

  • Börja med att kontakta räddningskåren för att pumpa ut vattnet.
  • Flytta undan lösöre (dina saker) för att rädda det som kan räddas.
  • Släng inte skadat lösöre innan du har varit i kontakt med oss.
  • Om du drabbas av en översvämning med anledning av skyfall och du har kommunalt vatten och avlopp - kontakta kommunen för att anmäla skadan.
 • Kontakta föreningen direkt och be de att ordna med en besiktning för att fastställa orsak och omfattning.
  Kontakta en rörmokare för att få hjälp med att stoppa läckaget. Spar alla fakturaunderlag och dokumentera det rörmokaren gör med bilder.
  Anmäl skadan till oss här. Komplettera med utlåtande från rörfirman samt kopia av besiktningsrapporten och gärna en kopia av beslutet från föreningens försäkringsbolags

 • Ytterdörrar ska vara låsta, altandörrar och fönster ska vara stängda och låsta inifrån. Garagedörrar ska vara låsta. Godkända lås är lås godkända av Stöldskyddsföreningen.

 • Hussvamp är en rötsvamp som sprider sig väldigt fort och är svår att bli av med. Vi ersätter sanering av äkta hussvamp till en kostnad på upp till 1,5 miljoner.
 • Om du har försäkringstillägget Allrisk byggnad/utökad byggnadsförsäkring ersätter vi både yt- och- tätskikt i våtutrymmen.
 • Om du drabbas av skadedjur ska du anmäla detta direkt till vår samarbetspartner Anticimex. Ha gärna ditt försäkringsbrev framför dig.

  Kontaktuppgifter:
  Anticimex
  Telefon 075-245 10 00
  www.anticimex.se 

  I ett pågående skadeärende ska du kontakta Anticimex skadeavdelning på 020-170 90 90 eller skador@anticimex.se

 • Om du råkar ut för skador på matvaror i kyl/frys till följd av temperaturförändringar vid strömavbrott eller skada kan du få ersättning enligt villkoren i din villaförsäkring. Villkoren hittar du här. För att få ersättning, skicka in skadeanmälan till oss. Blanketten hittar du här.

 • Om din tvättmaskin går sönder eller åskan slår ner i din dator kan du få ersättning. Skriv ut denna skadeanmälan och lämna den till din reparatör. Sedan skickar du den till oss på skador@gjensidige.se

 • Om du har skadat någon annans egendom eller person och har fått ett skadeståndskrav är det ansvarsförsäkringen som kan hjälpa dig. Tänk på att beskriva skadehändelsen så detaljerat som möjligt för att underlätta hanteringen av ditt ärende. Om Gjensidige finner att du är skadeståndsskyldiga till skadan kan ansvarsförsäkringen lämna ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler. Läs mer och anmäl ditt ärende här.

 • Rättsskyddsförsäkringen är en kostnadsförsäkring som kan ersätta delar av dina rättegångskostnader och kostnader för juridiskt ombud om du hamnar i tvist. För att försäkringen ska gälla måste du anlita ombud. Ansökan om rättsskydd ska göras till Gjensidige skriftligen. Oftast brukar ombudet kunna hjälpa till med att skicka in rättsskyddsansökan till försäkringsbolaget.

  Information om vilka försäkringsbelopp och självrisker som gäller framgår av ditt försäkringsbrev och försäkringsvillkoren. Där framgår också hur rättsskyddsförsäkringen gäller och vilka kostnader som kan ersättas. Om du har frågor är du välkomna att kontakta vår skadeavdelning på telefon 0771-326 326.