Information gällande Corona

Här nedan kan du läsa mer om vad som gäller för sjukvårdsförsäkringen med anledning av covid-19/Coronapandemin.

Gjensidiges Vårdplanering följer i första hand Folkhälsomyndigheten och regeringens rekommendationer.

Vi på vårdplaneringen prioriterar sjukvårdsrådgivning, medicinska bedömningar samt bokning av vård. Här finns legitimerad sjukvårdspersonal och när det krävs samarbetar vi med andra vårdgivare och den offentliga vården. I dessa tider behöver vi prioritera dem med störst vårdbehov. Vi hoppas på din förståelse för detta.

Med anledningen av krisläget inom den offentliga sjukvården har flera av våra privata vårdgivare stängt ner sin operationsverksamhet för att låta operation- och narkospersonal hjälpa till på landstingssjukhusen. Vi försöker i möjligaste mån lösa så att du kan få en önskad operation hos annan vårdgivare på orten, men situationen kan ändras snabbt och vi kan inte längre säkerställa operationsgarantin. Eftersom detta är utanför vår kontroll så gäller inte vårdgarantin i dagsläget.

Kan jag använda sjukvårdsförsäkringen för att testa om jag bär på Covid 19, eller på annat sätt använda mig av försäkringen om jag blivit smittad?

Nej, sjukdomen Covid-19 gäller under smittskyddslagen och är därför inte ersättningsbar av försäkringen.

Se försäkringsvillkoren som säger:

Begränsningar i försäkringen:
Smitta med mera
HIV, veneriska sjukdomar och sjukdom som omfattas av smittskyddslagen (2004:168).

Var kan jag vända mig om inte ni kan hjälpa mig?

Kontakta alltid 112 om ditt tillstånd är akut. Om ditt tillstånd inte är akut kan du också kontakta sjukvårdsupplysningen på 1177 eller använda KRY. Läs mer på www.kry.se/coronavirus/

Om du har symtom på övre luftvägsinfektion: Just nu kan vi, oavsett vad ditt villkor säger, inte hjälpa dig med bokning till läkare etc. på grund av det extraordinära läget. Här hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Operation

Med anledningen av krisläget inom den offentliga sjukvården, framför allt i Region Stockholm, har flera av våra privata vårdgivare stängt ner sin operationsverksamhet för att låta operation-och narkospersonal hjälpa till på landstingssjukhusen.

Vi försöker i möjligaste mån lösa så du kan få en önskad operation hos annan vårdgivare på orten, men situationen ändras snabbt och vi kan inte längre säkerställa operationsgarantin. Eftersom detta är utanför vår kontroll så gäller inte vårdgarantin i dagsläget.

Läkarbesök på annan ort

Om du behöver göra en undersökning eller ett ingrepp och detta inte kan erbjudas på din hemort, kom ihåg att vi inte ersätter kostnader för t ex inställt flyg.

Vår rekommendation är att du i möjligaste mån avvaktar med dessa undersökningar och vid behov uppsöker den offentliga sjukvården på din hemort.

Digital vård

Eftersom det rekommenderas att undvika kontakt med sjukvården erbjuder många av våra vårdgivare nu tjänster via digital vård i stället för fysiska besök, läkarbesök, fysioterapi och psykologbehandling. Detta kan vara ett alternativ för dig som är i behov av ett återbesök eller nybesök hos läkare, eller för dig som är i behov av fortsatt rehabilitering av en skada.

Vänd dig till vår vårdplanering, de hjälper dig vidare med en bokning som passar bäst.

Då rekommendationerna är att undvika kontakt med sjukvården, bör jag avboka mitt läkarbesök?

Du bör följa Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Vänligen avboka din tid om du har luftvägssymtom och/eller feber, eller om du har träffat någon som har sjukdomen covid-19 eller som har besökt ett riskområde.

Av- och ombokning kan göras via länk i ditt sms och e-postmeddelande om det inte är mindre än 24 timmar till det bokade besöket. Är det en måndagstid är det fredagen före den inbokade tiden som gäller som sista av- och ombokningsdag.

Är det mindre tid än 24 timmar till det inbokade vårdbesöket behöver du ringa till Gjensidiges Vårdplanering eller direkt till vårdgivaren. Du når Vårdplaneringen på 020-40 80 80. Om du befinner dig utomlands, ring +46 (0) 920 50 00 14. Du kan också mejla till vardplanering@gjensidige.se

Vi har öppet helgfri måndag – fredag mellan kl. 8.00 och 17.00.