Jämför MC-försäkring

Vilken försäkring passar dig? Det beror förstås på vilken motorcykel du har och hur du kör. Här kan du enkelt se vad våra olika MC-försäkringar innehåller och jämföra. 

Se ditt pris

Jämför och välj MC-försäkring

 • Låg självrisk
 • Årsförsäkring gör att du inte behöver ställa av och på din MC
 • Du kan teckna trafikförsäkring, halvförsäkring eller helförsäkring

Jämför omfattningen

Trafik

Trafikförsäkring måste du ha enligt lag när din mc är i trafik. Den ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående vid en trafikolycka samt skador på annans egendom som du orsakar med din mc.

Försäkringen ersätter skador du orsakat på annans egendom i samband med olycka. Detta gäller till exempel andra bilar och fordon samt staket och byggnader.

Vad omfattas?
Trafik
Halv
Hel
TäcktTäcktTäckt
TäcktTäcktTäckt
Inte täcktTäcktTäckt
Inte täcktTäcktTäckt
Inte täcktTäcktTäckt
Inte täcktTäcktTäckt
Inte täcktTäcktTäckt
Inte täcktTäcktTäckt
Inte täcktTäcktTäckt
Inte täcktInte täcktTäckt
Inte täcktInte täcktTäckt
Inte täcktInte täcktTäckt
Inte täcktInte täcktTäckt

Till fullständiga försäkringsvillkor

Årsförsäkring

Med årsförsäkring menas att försäkringspremien beräknas på att motorcykeln inte används hela året. Det betyder att du inte behöver tänka på att ställa av eller på din MC hos Transportstyrelsen. Oavsett vilken försäkring du väljer hos oss är alla årsförsäkringar.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen måste du ha enligt lag för att få köra din motorcykel. Försäkringen ersätter personskador och materiella skador du riskerar att orsaka när du använder din MC i trafiken. 

Vad trafikförsäkringen täcker

Trafikförsäkringen gäller enligt reglerna i Trafikskadelagen och ersätter personskador oavsett vem som har orsakat dem. Den ersätter också skador på egendom som föraren har orsakat med motorcykeln. 

Observera att trafikförsäkringen inte gäller för skada som sker vid tävling, träning, uppvisning eller liknande ändamål inom inhägnat tävlingsområde. Du kan inte heller få ersättning för skador på din egen motorcykel och inte heller för skada på egendom som transporteras i eller på den egna motorcykeln.

Den obligatoriska trafikförsäkringen kan också tecknas i kombination med en halv- eller helförsäkring

Se ditt pris

Halvförsäkring

Medan trafikförsäkringen bara ersätter skador på person och annans egendom kan du med en halvförsäkring vara trygg med att du och din MC snabbt och smidigt kommer tillbaka på vägen om olyckan är framme.

Detta täcker halvförsäkringen

För att känna dig ännu tryggare på vägarna kan du välja en halvförsäkring eller helförsäkring, till din obligatoriska trafikförsäkring.

I en halvförsäkring för MC ingår följande:

 • Trafikförsäkring
 • Maskinskada
 • Glas 
 • Brand 
 • Stöld
 • Krishjälp
 • Räddning 
 • Rättsskydd

Hos oss får du alltid snabb hjälp och omtänksamma råd för att hitta rätt försäkring för dig och din MC.

Se ditt pris

Helförsäkring

Med vår helförsäkring får du den mest omfattande MC-försäkringen som skyddar vid olyckor och otursamma händelser som kan inträffa när du är ute och kör på vägarna. En riktigt trygg försäkring för dig och din MC.

Detta täcker helförsäkringen

Helförsäkringen består av halvförsäkring och vagnskadeförsäkring. Om du vill kunna få ersättning för skador på motorcykelns kaross så behöver du teckna en helförsäkring. Den gäller för skador på din mc som uppstått vid en trafikolycka, en yttre olyckshändelse eller skadegörelse.

En helförsäkring innehåller följande:

 • Trafikförsäkring
 • Maskinskada
 • Glas 
 • Brand 
 • Stöld
 • Krishjälp
 • Räddning 
 • Rättsskydd
 • Vältning
 • Yttre påverkan
 • Dikeskörning 
 • Kollision

Våra rådgivare har många års erfarenhet av MC-försäkring, vi hjälper dig gärna att hitta rätt.

Se ditt pris

Ring oss på 0771‑326 326 för tips och råd.

Självrisk och ersättningsnivåer

Mer information om självrisker och ersättningsbelopp finns i villkoren. Ring oss gärna om du vill ha råd kring självrisker eller vilken försäkring du ska välja.

Fullständiga villkor