Hoppa till innehållet

Jämför MC-försäkring

Vilken försäkring passar dig? Det beror förstås på vilken motorcykel du har och hur du kör. Här kan du enkelt se vad våra olika MC-försäkringar innehåller och jämföra. 

Jämför och välj MC-försäkring

Några av fördelarna med vår MC-försäkring:

 • låg självrisk
 • årsförsäkring gör att du inte behöver ställa av och på din MC
 • du kan teckna trafikförsäkring, halvförsäkring eller helförsäkring.
Jämför omfattningen

Jämför omfattningen

Helförsäkring

Halvförsäkring

Trafikförsäkring

Jämför omfattningen

Helförsäkring

Personskador

Trafikförsäkring måste du ha enligt lag när din mc är i trafik. Den ersätter personskador på förare, passagerare och utomstående vid en trafikolycka samt skador på annans egendom som du orsakar med din MC.

Självrisk: 1 000 kr.

Skador på annans egendom

Försäkringen ersätter skador du orsakat på annans egendom i samband med olycka. Detta gäller till exempel andra bilar och fordon samt staket och byggnader.

Självrisk: 1 000 kr.

Krishjälp

Råkar du ut för trafikolycka eller rån lämnar försäkringen ersättning för kristerapi hos legitimerad psykolog.

Självrisk: 0 kr.

Rättskydd

Gäller för tvistemål, som kan prövas i tingsrätt och för vissa brottsmål. Rättsskyddet ingår i halvförsäkringen och helförsäkringen.

Självrisk: 20 % av kostnaden, lägst 1 500 kr.

Räddning

Räddningsförsäkringen gäller för person- och fordonstransporter om du på resa råkar ut för en olycka eller ett driftstopp. Ingår i helförsäkringen och halvförsäkringen.

Självrisk: 1 000 kr.

Maskinskada

Maskinskadeförsäkringen gäller för skada eller fel på motorcykel som påverkar motorcykelns funktion. Gäller för högst 6 år gammal motorcykel, som körts högst 5 000 mil.

Självrisk: 3 000 kr.

Glas

Helförsäkringen och halvförsäkringen täcker eventuella glasskador.

Självrisk: lagning av ruta 0 kr, byte av ruta 1 000 kr.

Brand

Med en helförsäkring och halvförsäkring är du också skyddad vid brand.

Självrisk: 1 500 kr.

Stöld

Helförsäkringen och halvförsäkringen ger dig ersättning vid eventuell stöld.

Självrisk: 3 000 kr.

Vältning

Om du lägger till en vagnskadeförsäkring har du en helförsäkring. Helförsäkringen gäller om din motorcykel får skador på grund av att den har vält.

Självrisk: 5 000 kr.

Yttre påverkan

Helförsäkringen täcker också skador som uppkommit genom yttre påverkan, dvs. skadegörelse.

Självrisk: 5 000 kr.

Dikeskörning

Om du lägger till vagnskada har du en helförsäkring. Helförsäkringen ersätter skador som till exempel uppkommit genom dikeskörning.

Självrisk: 5 000 kr.

Kollision

Om du lägger till en vagnskadeförsäkring har du en helförsäkring. Helförsäkringen täcker skador på motorcykeln till exempel vid en kollision.

Självrisk: 5 000 kr.

Årsförsäkring

Med årsförsäkring menas att försäkringspremien beräknas på att motorcykeln inte används hela året. Det betyder att du inte behöver tänka på att ställa av eller på din MC hos Transportstyrelsen. Oavsett vilken försäkring du väljer hos oss är alla årsförsäkringar.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen måste du ha enligt lag för att få köra din motorcykel. Försäkringen ersätter personskador och materiella skador du riskerar att orsaka när du använder din MC i trafiken. 

Vad trafikförsäkringen täcker

Trafikförsäkringen gäller enligt reglerna i Trafikskadelagen och ersätter alla personskador oavsett vem som har orsakat dem förutsatt att skadan har uppkommit i trafik, dvs. att föraren/passageraren har kolliderat med något eller åkt i diket och på så sätt skadat sig. Den ersätter också skador på egendom som föraren har orsakat med motorcykeln. Om du råkar ut för en trafikolycka eller rån, kan du dessutom få ersättning för kristerapi hos legitimerad psykolog. 

Observera att trafikförsäkringen inte gäller för skada som sker vid tävling, träning, uppvisning eller liknande ändamål inom inhägnat tävlingsområde. Du kan inte heller få ersättning för skador på din egen motorcykel och inte heller för skada på egendom som transporteras i eller på den egna motorcykeln.

Den obligatoriska trafikförsäkringen kan också tecknas i kombination med en halv- eller helförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter personskador oavsett vem som orsakat dem, om skadan har uppkommit i trafik.

Halvförsäkring

Medan trafikförsäkringen bara ersätter skador på person och annans egendom kan du med en halvförsäkring vara trygg med att du och din MC snabbt och smidigt kommer tillbaka på vägen om olyckan är framme.

Detta täcker halvförsäkringen

För att känna dig ännu tryggare på vägarna kan du välja en halvförsäkring eller helförsäkring, till din obligatoriska trafikförsäkring.

I en halvförsäkring för MC ingår följande:

 • Trafikförsäkring
 • Krishjälp
 • Maskinskada
 • Glas 
 • Brand 
 • Stöld
 • Räddning 
 • Rättsskydd

Hos oss får du alltid snabb hjälp och omtänksamma råd för att hitta rätt försäkring för dig och din MC.

Halvförsäkring gör att du kan vara trygg med att du och din MC snabbt är tillbaka på vägen vid en olycka.

Helförsäkring

Med vår helförsäkring får du den mest omfattande MC-försäkringen som skyddar vid olyckor och otursamma händelser som kan inträffa när du är ute och kör på vägarna. En riktigt trygg försäkring för dig och din MC.

Detta täcker helförsäkringen

Helförsäkringen består av halvförsäkring och vagnskadeförsäkring. Om du vill kunna få ersättning för skador på motorcykelns kaross så behöver du teckna en helförsäkring. Den gäller för skador på din mc som uppstått vid en trafikolycka, en yttre olyckshändelse eller skadegörelse.

En helförsäkring innehåller följande:

 • Trafikförsäkring
 • Krishjälp
 • Maskinskada
 • Glas 
 • Brand 
 • Stöld
 • Räddning 
 • Rättsskydd
 • Vältning
 • Yttre påverkan
 • Dikeskörning 
 • Kollision

Våra rådgivare har många års erfarenhet av MC-försäkring, vi hjälper dig gärna att hitta rätt.

Helförsäkring är den mest omfattande försäkringen, en riktigt trygg försäkring för dig och din MC.

Självrisk och ersättningsnivåer

Mer information om självrisker och ersättningsbelopp finns i villkoren. Ring oss gärna om du vill ha råd kring självrisker eller vilken försäkring du ska välja.

Ring oss på 0771‑326 326 för tips och råd.

Träd i lövskog

Tips och råd för dig och din MC

Här samlar vi information och inspiration som passar dig som kör motorcykel.