Hoppa till innehållet

Frågor och svar om din villaförsäkring

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna. Är det något annat du undrar över, kontakta oss gärna på 0771-326 326.

Hitta svaren här

Försäkringens villkor

En villaförsäkring är en försäkring för din byggnad och din tomtmark. En villahemförsäkring är en kombinerad villaförsäkring och hemförsäkring, det vill säga en försäkring för din fastighet, dig och din lösegendom.

Alla som är folkbokförda på adressen och ingår i hushållet. Antalet försäkrade hushållsmedlemmar ska vara angett i försäkringsbrevet.

Ja, om du flyttar behöver du kontakta vår kundservice för att säga upp försäkringen på din gamla adress och teckna försäkring för den nya bostaden.

Hussvamp är en rötsvamp som sprider sig väldigt fort och är svår att bli av med. Försäkringen kan ersätta sanering av äkta hussvamp till en kostnad på upp till 1,5 miljoner och självrisken är 10 000 kr.

Byggnaden är normalt sett fullvärdesförsäkrad, under förutsättning att du har uppgett rätt information när du tecknat din försäkring. Kontrollera att uppgifterna på ditt försäkringsbrev stämmer.

Glöm inte heller att uppdatera din försäkring om något förändras.

Garage som ingår i byggytan ska inte redovisas som tilläggsbyggnad. I övrigt, ja.

Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud för Easee Home och Easee Charge. Inget användningsförbud har utfärdats av myndighet eller tillverkare vilket innebär att din bil-, hem och villaförsäkring gäller precis som vanligt.

För dig som har någon av laddboxarna installerade hemma så rekommenderar vi dig att hålla dig informerad om eventuell återkallelse av produkt. Du kan läsa mer om försäljningsförbudet och beslutet på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Läs mer hos Elsäkerhetsverket

Ja, så länge installationen är avsedd att generera elektricitet till ditt hus. 

Ja, skada på hushållsmaskiner ingår i villahemförsäkringen.

Se din fastighetsdeklaration.

Fast ansluten pool/spabad omfattas av försäkringen och du behöver inte anmäla det till oss. Med  ”fast anslutet” menar vi att poolen/spabadet t ex är nedsänkt i altan eller att maskinell utrustning installerats för permanent bruk på fastigheten av behörig elektriker.

Ja, minst 45 dagars reseförsäkring ingår alltid i våra villahemförsäkringar. Väljer du villahemförsäkring Plus så ingår reseskydd i 60 dagar. Då ingår även ett utökat skydd på resa som bland annat innehåller avbeställningsskydd. Vid de tillfällen du ska vara på resa längre än 60 dagar kan vi erbjuda dig en reseförsäkring via Gouda Reseförsäkringar. Gouda Reseförsäkringar är ett dotterbolag till Gjensidige.

Har du bara byggnaden försäkrad, dvs. en villaförsäkring, har du inget reseskydd.

Om du har tecknat villahemförsäkring Lagom eller Plus så ingår allriskförsäkring för lösöre och byggnad i din försäkring. Genom att logga in på Mina sidor kan du se vad som gäller för din villahemförsäkring.

Nej, byggnadsåret som står angivet på fastighetsdeklarationen ska anges.

Ytterdörrar ska vara låsta, altandörrar och fönster ska vara stängda och låsta inifrån. Garagedörrar ska vara låsta. Godkända lås är lås godkända av Stöldskyddsföreningen.

Nej, du får ingen rabatt för att du har larm. Vi strävar alltid efter att ge dig bästa pris på dina försäkringar. Samlar du fler försäkringar hos oss kan du få samlingsrabatt, läs mer om hur samlingsrabatten fungerar här.

Elcykel och elsparkcykel som på grund av dess motoreffekt inte anses trafikförsäkringspliktiga betraktas som en cykel i försäkringen och omfattas därför.

Tänk dock på att alla elsparkcyklar som går snabbare än 20 km/h, alternativt går snabbare än 14 km/h och väger över 25 kg, från och med den 23 december 2023 är trafikförsäkringspliktiga. Det innebär att de inte längre omfattas av din hem- eller villahemförsäkring.

Här kan du ladda ner resekortet direkt. Det går också bra att ringa kundservice på 0771-326 326 så skickar vi ett till dig. Ett resekort bör du ha med dig när du är utomlands för att visa att du är försäkrad. 

Ladda ner resekort

Ja, Corona betraktas som vilken annan sjukdom som helst. Försäkringen gäller dock inte om du skulle resa till ett land som UD avråder från.

Vid skada

Om du råkar ut för skador på matvaror i kyl/frys till följd av temperaturförändringar vid strömavbrott eller skada kan du få ersättning enligt villkoren i din villaförsäkring. Villkoren hittar du här. För att få ersättning, skicka in skadeanmälan till oss. Blanketten hittar du här.

  • Börja med att kontakta räddningstjänsten för att pumpa ut vattnet.
  • Flytta undan dina saker för att rädda det som kan räddas.
  • Släng inte skadade saker innan du har varit i kontakt med oss.
  • Om du drabbas av en översvämning med anledning av skyfall och du har kommunalt vatten och avlopp - kontakta kommunen för att anmäla skadan.

Kraftigt snöfall kan leda till att tak rasar in och särskilt utsatta är hus med svaga konstruktioner och platta tak. En villaförsäkring innebär att du som fastighetsägare är försäkrad mot skador som uppstår på stommen om taket skulle ge vika för snö, men du är också om möjligt, skyldig att skotta av snön från taket och förebygga olycka. Det är viktigt både för människors och djurs säkerhet, dessutom kan ersättningen från försäkringen påverkas om taket ger vika för snötrycket.

Byggnadsdelen i villahemförsäkringen är en fullvärdesförsäkring. Vid skada ersätts det gamla huset med ett likvärdigt hus. Avskrivningar för ålder finns beskrivna i ditt försäkringsbrev. Här hittar du också försäkringsbeloppet som är det maximala ersättningsbeloppet för dina saker.

Om du drabbas av en brandskada är det viktigt att du i första hand begränsar skadan så gott du kan och därefter anmäler skadan till oss. Tänk på att beskriva skadehändelsen så detaljerat som möjligt för att underlätta hanteringen av ditt ärende.

Om du drabbas av skadedjur ska du anmäla detta direkt till vår samarbetspartner Anticimex. Ha gärna ditt försäkringsbrev framför dig.

Kontaktuppgifter:
Anticimex
Telefon: 075-245 10 00
www.anticimex.se

I ett pågående skadeärende ska du kontakta Anticimex skadeavdelning på 020-170 90 90 eller skador@anticimex.se

Undersök var vattnet kommer ifrån. Följ stegen nedan innan du anmäler skadan till oss.

  • Börja med att stänga av vattnet och kontakta rörmokare.
  • Kolla vattenmätaren om möjligt. Om det fortsätter röra sig trots att du har stängt av alla kranar vet du att det är läckage från vattenledning.
  • Kontrollera trycket i värmesystemet. Återkommande sjunkande tryck kan tyda på läckage från värmesystemet.
  • Dokumentera allt genom att skriva ner och fotografera. Be rörmokaren att i sin faktura beskriva skadeorsaken utförligt.

Om din mobil, dator eller surfplatta är stulen eller förlorad, måste du polisanmäla innan du registrerar din anmälan. Se till att du har kvitto eller andra inköpshandlingar till hands för den egendom som blivit skadad eller förlorad innan du påbörjar din anmälan till oss. Spärra ditt mobilabonnemang via din operatör för att undvika att någon obehörig kan använda den.

Rättsskyddsförsäkringen kan ersätta delar av dina rättegångskostnader och kostnader för juridiskt ombud om du hamnar i tvist. För att försäkringen ska gälla måste du anlita ombud. Ansökan om rättsskydd ska göras till Gjensidige skriftligen. Oftast brukar ombudet kunna hjälpa till med att skicka in rättsskyddsansökan.

Information om vilka försäkringsbelopp och självrisker som gäller framgår av ditt försäkringsbrev och försäkringsvillkoren. Där framgår också hur rättsskyddsförsäkringen gäller och vilka kostnader som kan ersättas. Undrar du över något kring rättsskydd kan du kontakta skadeavdelningen på telefon 0771-326 326.

Om du har skadat någon annans egendom eller person och har fått ett skadeståndskrav är det ansvarsförsäkringen som kan hjälpa dig.

Tänk på att beskriva skadehändelsen så detaljerat som möjligt för att underlätta hanteringen av ditt ärende. Om Gjensidige finner att du är skadeståndsskyldig till skadan kan ansvarsförsäkringen lämna ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler. Läs mer och anmäl ansvarsskada här.

Om till exempel din tvättmaskin går sönder eller åskan slår ner i din dator kan du få ersättning. Du skriver ut en skadeanmälan och lämnar den till din reparatör. Sedan skickar du den till oss. 

Läs mer om hur du anmäler