Navigation, sök och inloggning

d0debb

Frågor och svar om din hemförsäkring

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna. Är det något annat du undrar över, kontakta oss gärna på 0771-326 326.

Försäkringens innehåll

 • Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare. Den gäller också för din make, din sambo, era föräldrar och era ogifta barn och barnbarn, förutsatt att de är folkbokförda på samma adress och tillhör samma hushåll som du.

  Försäkringen kan också med samma förutsättningar gälla en annan person, men då ska den personens namn anges i försäkringsbrevet.

 • Nej, men det finns möjlighet att köpa en tilläggsförsäkring som omfattar fritidsolycksfall.

 • Då behöver du ha en hemförsäkring. I grundskyddet ingår t ex alltid skydd mot brand, stöld, lösöre och reseskydd. Du kan även komplettera med tilläggsförsäkringar.
 • Om er bostadsrättsförening inte har ett kollektivt framförhandlat bostadsrättsskydd behöver ni komplettera hemförsäkringen med tillägget bostadsrätt. Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du för lägenhetens inre t ex innertak, innerdörrar, fönster, golv, tapetsering och målning, badrum och kök samt fast inredning som du eller tidigare ägare har bekostat.

 • Ja, 45 dagars reseförsäkring ingår alltid i våra hemförsäkringar. Du kan också komplettera med tilläggsförsäkringen Utökat skydd på resa som bland annat innehåller avbeställningsskydd. Vid de tillfällen du ska vara på resa längre än 45 dagar kan vi erbjuda dig ett tillägg till din hemförsäkring via Gouda Reseförsäkringar. Gouda Reseförsäkringar är ett dotterbolag till Gjensidige.

 • Om du flyttar behöver du kontakta vår kundservice för att ändra adressen även på försäkringen. Kontakta kundservice här.
 • Lösöre är alla saker du äger och förvarar, antingen i bostaden eller på annan plats. Till exempel kläder, möbler, elektronik eller liknande. Lös egendom som förvaras på annan plats än hemmet ersätts till ett värde av max 50 000 kr, med undantag för stöldbegärlig egendom, t ex smycken, konstverk eller datorer. Vind eller förråd i ett flerfamiljshus är exempel på annan plats än hemmet.

Vid skada

 • Så snart som möjligt ska du anmäla din skada till oss. Här hittar du blanketter för skadeanmälan. På vardagar återkommer vi till dig inom 24 timmar.

 • Om din mobil, dator eller surfplatta är stulen eller förlorad måste du polisanmäla innan du registrerar din anmälan. Se till att du har kvitto eller andra inköpshandlingar till hands för den egendom som blivit skadad eller förlorad innan du påbörjar din anmälan till oss. Spärra ditt mobilabonnemang via din operatör för att undvika att någon obehörig kan använda den.

 • Undersök var vattnet kommer ifrån. Följ stegen nedan innan du anmäler skadan till oss.
   
  • Börja med att stänga av vattnet och kontakta rörmokare.
  • Kolla vattenmätaren om möjligt. Om det fortsätter röra sig trots att du har stängt av alla kranar vet du att det är läckage från vattenledning.
  • Kontrollera trycket i värmesystemet. Återkommande sjunkande tryck kan tyda på läckage från värmesystemet.
  • Dokumentera allt genom att skriva ner och fotografera. Be rörmokaren att i sin faktura beskriva skadeorsaken utförligt.

  Här kan du läsa mer och skicka in skadeanmälan.

 • Kontakta föreningen direkt och be de att ordna med en besiktning för att fastställa orsak och omfattning.
  Kontakta en rörmokare för att få hjälp med att stoppa läckaget. Spar alla fakturaunderlag och dokumentera det rörmokaren gör med bilder.
  Anmäl skadan till oss här. Komplettera med utlåtande från rörfirman samt kopia av besiktningsrapporten och gärna en kopia av beslutet från föreningens försäkringsbolags

 • Ytterdörrar ska vara låsta, altandörrar och fönster ska vara stängda och låsta inifrån. Garagedörrar ska vara låsta. Godkända lås är lås godkända av Stöldskyddsföreningen.

 • Om du drabbas av skadedjur ska du anmäla detta direkt till vår samarbetspartner Anticimex. Ha gärna ditt försäkringsbrev framför dig.

  Kontaktuppgifter:
  Anticimex
  Telefon 075-245 10 00
  www.anticimex.se 

  I ett pågående skadeärende ska du kontakta Anticimex skadeavdelning på 020-170 90 90 eller skador@anticimex.se

 • Om du råkar ut för skador på matvaror i kyl/frys till följd av temperaturförändringar vid strömavbrott eller skada kan du få ersättning enligt villkoren i din villaförsäkring. Villkoren hittar du här. För att få ersättning, skicka in skadeanmälan till oss. Blanketten hittar du här.

 • Om din tvättmaskin går sönder eller åskan slår ner i din dator kan du få ersättning. Skriv ut denna skadeanmälan och lämna den till din reparatör. Sedan skickar du den till oss på skador@gjensidige.se

 • Om du har skadat någon annans egendom eller person och har fått ett skadeståndskrav är det ansvarsförsäkringen som kan hjälpa dig. Tänk på att beskriva skadehändelsen så detaljerat som möjligt för att underlätta hanteringen av ditt ärende. Om Gjensidige finner att du är skadeståndsskyldiga till skadan kan ansvarsförsäkringen lämna ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler. Läs mer och anmäl ditt ärende här.

 • Rättsskyddsförsäkringen är en kostnadsförsäkring som kan ersätta delar av dina rättegångskostnader och kostnader för juridiskt ombud om du hamnar i tvist. För att försäkringen ska gälla måste du anlita ombud. Ansökan om rättsskydd ska göras till Gjensidige skriftligen. Oftast brukar ombudet kunna hjälpa till med att skicka in rättsskyddsansökan till försäkringsbolaget.

  Information om vilka försäkringsbelopp och självrisker som gäller framgår av ditt försäkringsbrev och försäkringsvillkoren. Där framgår också hur rättsskyddsförsäkringen gäller och vilka kostnader som kan ersättas. Om du har frågor är du välkomna att kontakta vår skadeavdelning på telefon 0771-326 326.

Utlandet

 • Grundförsäkringen gäller inom Norden och utanför Norden vid resa under de första 45 dagarna.  Du kan också komplettera med tilläggsförsäkringen utökat skydd på resa som bland annat innehåller avbeställningsskydd.

  Vid de tillfällen du ska vara på resa längre än 45 dagar har vi möjlighet att ge dig ett tillägg till din hemförsäkring via Gouda reseförsäkringar. Gouda reseförsäkringar är ett dotterbolag till Gjensidige.

 • Hemförsäkringen gäller vid resa utanför Norden under de första 45 dagarna. Utöver det måste du köpa en separat reseförsäkring. I dagsläget har vi inte en sådan försäkring, men du kan köpa den separat i ett annat bolag.