Navigation, sök och inloggning

d0debb

Frågor och svar om din hemförsäkring

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna. Är det något annat du undrar över, kontakta oss gärna på 0771-326 326.

Innehåll

 • Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare. Den gäller också för din make, din sambo, era föräldrar och era ogifta barn och barnbarn, förutsatt att de är folkbokförda på samma adress och tillhör samma hushåll som du.

  Försäkringen kan också med samma förutsättningar gälla en annan person, men då ska den personens namn anges i försäkringsbrevet.

 • Nej, men det finns möjlighet att köpa en tilläggsförsäkring som omfattar fritidsolycksfall.

 • Ja, cykeln är stöldförsäkrad genom hemförsäkringen och ersätts till marknadsvärdet. Högsta ersättningsbelopp är 20 000 kronor. Självrisken är 25 % av kostnaden, dock lägst försäkringens grundsjälvrisk.

 • Lös egendom som förvaras på annan plats än hemmet ersätts till ett värde av max 50 000kr, med undantag för stöldbegärlig egendom, t ex smycken, konstverk eller datorer. Vind eller förråd i ett flerfamiljshus är exempel på annan plats än hemmet.

 • Försäkringen gäller enbart vid stöld. Gällande självrisk står i ditt försäkringsbrev och i villkoren. 

  Tips! Du kan ta en backup på din mobiltelefon direkt över mobilnätet!

 • Bor du i bostadsrätt bör du teckna en bostadsrättsförsäkring som komplement till din hemförsäkring. Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du för lägenhetens inre t ex innertak, innerdörrar, fönster, golv, tapetsering och målning, badrum och kök samt fast inredning som du eller tidigare ägare har bekostat.

  Med vår bostadsrättsförsäkring har du rätt till ersättning vid plötsliga, oförutsedda skador på fast inredning, t ex golv, tapeter, vitvaror, badrumsinredning, el- och vattenledningar samt dörrar och fönster i din bostadsrättslägenhet. Försäkringen gäller även för skadestånd som du som bostadsrättsinnehavare kan bli skyldig att betala.

 • Om du krävs på skadestånd för en person- eller sakskada, betalar vi det skadestånd du kan vara skyldig att betala. Vi kommer först att utreda om du är skadeståndsskyldig. Är du skadeståndsskyldig betalar vi upp till 5 miljoner kronor. Ansvarsskyddet gäller inte om du krävs på skadestånd av någon som omfattas av din egen försäkring.

  • Föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar
  • Antikviteter och konstverk, äkta mattor, häng-, fick och armbandsur, pälsar och pälsverk
  • Apparater för text-, ljud- och bildåtergivning, exempelvis tv, video eller cd-spelare och kommunikationsutrustning, optisk utrustning och musikinstrument, samt tillbehör till de uppräknande föremålen.

  Som stöldbegärlig egendom/tillbehör avses även cd-skivor, lagringsenheter, persondatorer, tillhörande utrustning m.m.

Utlandet

 • Grundförsäkringen gäller inom Norden och utanför Norden vid resa under de första 45 dagarna.  Du kan också komplettera med tilläggsförsäkringen utökat skydd på resa som bland annat innehåller avbeställningsskydd.

  Vid de tillfällen du ska vara på resa längre än 45 dagar har vi möjlighet att ge dig ett tillägg till din hemförsäkring via Gouda reseförsäkringar. Gouda reseförsäkringar är ett dotterbolag till Gjensidige.

 • Hemförsäkringen gäller vid resa utanför Norden under de första 45 dagarna. Utöver det måste du köpa en separat reseförsäkring. I dagsläget har vi inte en sådan försäkring, men du kan köpa den separat i ett annat bolag.

Rabatter

 • Ja, det stämmer. Installerat larm kopplat till larmcentral och som är godkänd av Svenska Stöldskyddsföreningen ger 10% rabatt på hemförsäkringens lösöre.

 • Ytterdörrar ska vara låsta, altandörrar och fönster ska vara stängda och låsta inifrån.