Vision och varumärke

Vår vision är att känna kunden bäst och bry oss mest. 

Vi är Gjensidige

Gjensidige betyder ömsesidig på norska. Allt började med en tanke om gemenskap i Norge för över 200 år sedan. Brann det på granngården kunde den byggas upp igen med hjälp av det människor hade betalt in till den gemensamma ”brannkassen”.
Idag är ömsesidighet viktigare än någonsin. Ingen lever bara för sig själv. Alla måste göra sin del. För miljön, för balansen, för tryggheten, för varandra. Det här är vad vi är.

Gjensidigeupplevelsen

Gjensidigeupplevelsen är ramen för vår kundorientering, den beskriver vad som ska känneteckna det vi tillhandahåller till våra kunder. Kunden ska uppleva att vi håller vad vi lovar, alltid levererar kvalitet, gör det svåra enkelt och säkerställer att kunden är nöjd

Målet är att människor ska känna att vi är ett företag som är på deras
sida och även vill det bästa för världen runt omkring.