Hoppa till innehållet
Hand som håller en nyckel

Lätt MC vs tung MC

Motorcyklar klassificeras i olika kategorier baserade på deras prestanda och storlek. För att lagligt kunna köra en motorcykel krävs ett A-körkort, vilket är den allmänna termen för motorcykelkörkort. Denna typ av körkort delas in i tre behörigheter som var och en hör ihop med en viss typ av motorcykel och dess prestanda. Dessa behörigheter är A1, A2 och A.

Lätt motorcykel

Körkortsbehörigheten A1 ger dig rätt att köra lätta motorcyklar. En lätt motorcykel är en MC vars motor har en slagvolym av högst 125 kubikcentimeter, en effekt av högst 11 kilowatt och ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,1 kilowatt/kg.

Åldersgränsen för A1 är 16 år.

Mellanstor motorcykel

Körkortsbehörigheten A2 ger dig rätt att köra mellanstora motorcyklar vars nettoeffekt är högst 35 kilowatt och som har ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,2 kilowatt/kg. Om fordonets originalutförande har ändrats, får fordonet inte ha sitt ursprung i ett fordon med en nettoeffekt högre än 70 kW.

Åldersgränsen för A2 är 18 år.

Tung motorcykel

Som tung motorcykel räknas motorcyklar som har:

  • två eller fyra hjul och vars motor har en slagvolym som överstiger 125 kubikcentimeter, en nettoeffekt som överstiger 11 kilowatt eller ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt som överstiger 0,1 kilowatt/kg
  • tre hjul och en nettoeffekt som överstiger 15 kilowatt. 

Körkortsbehörigheten A ger rätt att köra alla tvåhjuliga motorcyklar oavsett slagvolym eller motoreffekt.

Åldersgränsen för A är 24 år. Men har du haft behörigheten A2 i minst två år, kan du ta körkort behörighet A från 20 års ålder.

Motorcyklar ska vara registrerade och ha en registreringsskylt monterad baktill. De ska vara skattade och trafikförsäkrade samt ha en godkänd kontrollbesiktning.

Källa: Trafikverket