Hoppa till innehållet

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse. De säkerställer att du ser det mest relevanta innehållet och att vi kan förbättra upplevelsen på vår webbplats. Läs mer om cookies på gjensidige.se.

Trafikförsäkring MC

Trafikförsäkringen måste du ha enligt lag för att få köra din motorcykel. Försäkringen ersätter de personskador och materiella skador du riskerar att orsaka när du använder din MC i trafiken.

Detta täcker trafikförsäkringen

Försäkringen är en årsförsäkring där priset beräknas på att du inte kör hela året!

Detta täcker trafikförsäkringen

Det är obligatoriskt att ha en trafikförsäkring för din MC. Trafikförsäkringen gäller enligt reglerna i Trafikskadelagen och ersätter alla personskador oavsett vem som har orsakat dem förutsatt att skadan har uppkommit i trafik, dvs. att föraren/passageraren har kolliderat med något eller åkt i diket och på så sätt skadat sig. Den ersätter också skador på egendom som föraren har orsakat med motorcykeln. Om du råkar ut för en trafikolycka eller rån, kan du dessutom få ersättning för kristerapi hos legitimerad psykolog. 

Observera att trafikförsäkringen inte gäller för skada som sker vid tävling, träning, uppvisning eller liknande ändamål inom inhägnat tävlingsområde. Du kan inte heller få ersättning för skador på din egen motorcykel och inte heller för skada på egendom som transporteras i eller på den egna motorcykeln.

Vill du ha ett mer omfattande skydd kan du teckna trafikförsäkring i kombination med en halv- eller helförsäkring. 

Läs mer

Motorcykel parkerad vi en kajkant

Frågor och svar om MC-försäkring

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om försäkring för din MC. Är det något annat du undrar över, kontakta oss gärna på 0771-326 326.

Leende man utomhus

Vilken MC-försäkring passar dig?

Det beror förstås på vilken motorcykel du har och hur du kör. Här kan du enkelt se vad våra olika MC försäkringar innehåller och jämföra.