Vision och varumärke

Under 2012 utvecklade vi en ny varumärkesplattform för att hjälpa positioneringen av Gjensidige som det mest kundorienterade försäkringsbolaget i Norden. Utgångspunkten är vår vision: Vi ska känna kunden bäst och bry oss mest.

En ny version av Gjensidiges traditionella väktarsymbol infördes i december 2012, med en helt ny visuell profil för att signalera kundorientering och säkerställa en god digital kommunikation.

Med anor från nästan 200 års historia i Norge, präglas Gjensidiges kultur av ett stort engagemang för våra kunder. Internt har vi valt begreppet eldsjäl som ett uttryck för vår identitet. Eldsjälens egenskaper gör det möjligt att leverera Gjensidigeupplevelsen.

Kommunikationskoncept "Det är tryggt att vara väl förberedd" handlar om vårt engagemang för människor och för företag, såväl före, som efter en skada. När kunderna kommer i kontakt med Gjensidige, skall de uppleva att vi känner dem, bryr oss om de, gör det enkelt för dem och hjälper dem.

Relaterat innehåll

En ny version av Gjensidiges traditionella väktarsymbol infördes i december 2012, med en helt ny visuell profil för att signalera kundorientering och säkerställa en god digital kommunikation.

Med anor från nästan 200 års historia i Norge, präglas Gjensidiges kultur av ett stort engagemang för våra kunder. Internt har vi valt begreppet eldsjäl som ett uttryck för vår identitet. Eldsjälens egenskaper gör det möjligt att leverera Gjensidigeupplevelsen.

Kommunikationskoncept "Det är tryggt att vara väl förberedd" handlar om vårt engagemang för människor och för företag, såväl före, som efter en skada. När kunderna kommer i kontakt med Gjensidige, skall de uppleva att vi känner dem, bryr oss om de, gör det enkelt för dem och hjälper dem.

Varumärkesplattform