Hoppa till innehållet

Frågor och svar om din hemförsäkring

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om vår hemförsäkring. Är det något annat du undrar över, kontakta oss gärna på 0771-326 326.

Vad undrar du över?

Försäkringens innehåll

Vilka personer omfattas av hemförsäkringen?

Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare. Den gäller också för din make, din sambo, era föräldrar och era ogifta barn och barnbarn, förutsatt att de är folkbokförda på samma adress och tillhör samma hushåll som du.

Ingår det en olycksfallsförsäkring i hemförsäkringen?

Nej, det ingår inte automatiskt någon olycksfallsförsäkring i din hemförsäkring, men det går att teckna en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen som gäller för olycksfall på fritiden.

Du kan också teckna en separat olycksfallsförsäkring.

Vilken försäkring behöver jag om jag bor i en hyresrätt?

Då behöver du ha en hemförsäkring. I grundskyddet ingår t ex alltid skydd mot brand, stöld, ansvars- och rättsskydd samt reseskydd. Vill du ha ett mer omfattande försäkringsskydd, väljer du nivån Lagom eller Plus av vår hemförsäkring. 

Vilken försäkring behöver jag om jag har en bostadsrätt?

Om du har en bostadsrätt behöver du en hemförsäkring som skyddar dig, din familj och dina saker. Du behöver också bostadsrättstillägget som omfattar den fasta egendom i bostaden som du ansvarar för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Ingår reseförsäkring i min hemförsäkring?

Ja, minst 45 dagars reseförsäkring ingår alltid i våra hemförsäkringar. Väljer du Hemförsäkring Plus så ingår reseskydd i 60 dagar. Då ingår även ett Utökat skydd på resa som bland annat innehåller avbeställningsskydd. Vid de tillfällen du ska vara på resa längre än 60 dagar kan vi erbjuda dig en reseförsäkring via Gouda Reseförsäkringar. Gouda Reseförsäkringar är ett dotterbolag till Gjensidige.

Jag ska flytta, måste jag själv ändra adressen i min försäkring?

Om du flyttar, behöver du kontakta vår kundservice för att ändra adressen även på försäkringen. 

Kontakta kundservice här
Vad är lösöre?

Lösöre är saker du har i din bostad. Det är möbler, kläder, smycken, böcker, husgeråd, elektronik och konst – sådant som du normalt sett tar med dig när du flyttar. Lösöre kallas även för lös egendom.

Hur gäller försäkringen på min semesterresa?

Hemförsäkring Bas och  Hemförsäkring Lagom gäller inom Norden och utanför Norden vid resa under de första 45 dagarna (har du Hemförsäkring Plus gäller 60 dagar). 

Vad gäller om jag har laddboxen Easee Home eller Easee Charge?

Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud för Easee Home och Easee Charge. Inget användningsförbud har utfärdats av myndighet eller tillverkare vilket innebär att din bil-, hem och villaförsäkring gäller precis som vanligt.

För dig som har någon av laddboxarna installerade hemma så rekommenderar vi dig att hålla dig informerad om eventuell återkallelse av produkt. Du kan läsa mer om försäljningsförbudet och beslutet på Elsäkerhetsverkets hemsida.

Läs mer hos Elsäkerhetsverket
Hur gör jag för att beställa ett resekort?

Här kan du ladda ner resekortet direkt. Det går också bra att ringa kundservice på 0771-326 326 så skickar vi ett till dig. Ett resekort bör du ha med dig när du är utomlands för att visa att du är försäkrad. 

Ladda ner resekort
Kostar försäkringen lika mycket oavsett var man bor någonstans?

Nej, i storstäder råkar man generellt sett ut för fler skador därför är t ex försäkringar i storstäder ofta dyrare än på landsbygden.

Om jag flyttar till ny adress men har den gamla lägenheten kvar i en månad med möbler, gäller försäkringen för lösöret på båda adresserna?

Ja, om du flyttar inom Sverige till en ny bostad som försäkras i Gjensidige betraktas både din gamla bostad och din nya bostad som försäkringsställe då det gäller försäkrat lösöre. Försäkringen gäller i 60 dagar från tillträdesdatumet för den nya bostaden.

Kan jag få rabatt om jag har larm?

Nej, du får ingen rabatt för att du har larm. Vi strävar alltid efter att ge dig bästa pris på dina försäkringar. Samlar du fler försäkringar hos oss kan du få samlingsrabatt, läs mer om hur samlingsrabatten fungerar här.

Mobil, dator, surfplatta - vad gäller?

Om din mobil, dator eller surfplatta är stulen eller förlorad, måste du polisanmäla innan du registrerar din anmälan. Se till att du har kvitto eller andra inköpshandlingar till hands för den egendom som blivit skadad eller förlorad innan du påbörjar din anmälan till oss. Spärra ditt mobilabonnemang via din operatör för att undvika att någon obehörig kan använda den.

Vad gäller när jag hyr min bostad i andra hand?

Om du ska hyra i andra hand ska du ha en egen hemförsäkring. Tänk på att du normalt inte omfattas av din hyresvärds hemförsäkring eftersom ni inte delar hushåll.

Vår hemförsäkring är ett paket av flera nyttiga skydd. Den tryggar bland annat dina saker, men den innehåller också reseskydd, rättsskydd, ansvarsskydd (om du t ex behöver betala skadestånd) och överfallsskydd. Genom reseskyddet kan du undvika att få höga sjukhusräkningar från utlandet, om du skulle drabbas av ett olycksfall eller sjukdom när du är ute och reser.

Vid skada

Om jag får en vattenskada, vad gör jag?

Undersök var vattnet kommer ifrån. Följ stegen nedan innan du anmäler skadan till oss.

  • Börja med att stänga av vattnet och kontakta rörmokare.
  • Kolla vattenmätaren om möjligt. Om det fortsätter röra sig trots att du har stängt av alla kranar vet du att det är läckage från vattenledning.
  • Kontrollera trycket i värmesystemet. Återkommande sjunkande tryck kan tyda på läckage från värmesystemet.
  • Dokumentera allt genom att skriva ner och fotografera. Be rörmokaren att i sin faktura beskriva skadeorsaken utförligt.
Bor du i bostadsrätt och drabbas av en vattenskada?
  • Kontakta föreningen direkt och be att de ordnar med en besiktning för att fastställa orsak och omfattning.
  • Kontakta en rörmokare för att få hjälp med att stoppa läckaget.
  • Spara alla fakturaunderlag och dokumentera det rörmokaren gör med bilder.
  • Anmäl skadan till oss här. Komplettera med utlåtande från rörfirman samt kopia av besiktningsrapporten och gärna en kopia av beslutet från föreningens försäkringsbolag.
Vilka låskrav gäller för ytterdörrar, altandörrar, garagedörrar och fönster?

Ytterdörrar ska vara låsta, altandörrar och fönster ska vara stängda och låsta inifrån. Garagedörrar ska vara låsta. Godkända lås är lås godkända av Stöldskyddsföreningen.

Drabbad av skadedjur?

Om du drabbas av skadedjur ska du anmäla detta direkt till vår samarbetspartner Anticimex. Ha gärna ditt försäkringsbrev framför dig.

Kontaktuppgifter:AnticimexTelefon: 075-245 10 00www.anticimex.se

I ett pågående skadeärende ska du kontakta Anticimex skadeavdelning på 020-170 90 90 eller skador@anticimex.se

Om mina matvaror i kyl och frys förstörs?

Om du råkar ut för skador på matvaror i kyl/frys till följd av temperaturförändringar vid strömavbrott eller skada kan du få ersättning enligt villkoren i din hemförsäkring. Villkoren hittar du här. För att få ersättning, skicka in skadeanmälan till oss. Blanketten hittar du här.

Om jag får skada på mina hushållsmaskiner?

Om till exempel din tvättmaskin går sönder eller åskan slår ner i din dator kan du få ersättning. Du skriver ut en skadeanmälan och lämnar den till din reparatör. Sedan skickar du den till oss. 

Läs mer om hur du anmäler
Vad betyder ansvarsskada och hur kan det hjälpa mig?

Om du har skadat någon annans egendom eller person och har fått ett skadeståndskrav är det ansvarsförsäkringen som kan hjälpa dig.

Tänk på att beskriva skadehändelsen så detaljerat som möjligt för att underlätta hanteringen av ditt ärende. Om Gjensidige finner att du är skadeståndsskyldig till skadan kan ansvarsförsäkringen lämna ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler. Läs mer och anmäl ansvarsskada här.

Vad är rättsskyddsförsäkring?

Rättsskyddsförsäkringen kan ersätta delar av dina rättegångskostnader och kostnader för juridiskt ombud om du hamnar i tvist. För att försäkringen ska gälla måste du anlita ombud. Ansökan om rättsskydd ska göras till Gjensidige skriftligen. Oftast brukar ombudet kunna hjälpa till med att skicka in rättsskyddsansökan.

Information om vilka försäkringsbelopp och självrisker som gäller framgår av ditt försäkringsbrev och försäkringsvillkoren. Där framgår också hur rättsskyddsförsäkringen gäller och vilka kostnader som kan ersättas. Undrar du över något kring rättsskydd kan du kontakta skadeavdelningen på telefon 0771-326 326.