Frågor och svar om din hemförsäkring

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna. Är det något annat du undrar över, kontakta oss gärna på 0771-326 326

Vad undrar du över?

Försäkringens innehåll

Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare. Den gäller också för din make, din sambo, era föräldrar och era ogifta barn och barnbarn, förutsatt att de är folkbokförda på samma adress och tillhör samma hushåll som du.

Försäkringen kan också med samma förutsättningar gälla en annan person, men då ska den personens namn anges i försäkringsbrevet.

Nej, det ingår inte automatiskt någon olycksfallsförsäkring i din hemförsäkring, men det går att teckna en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen som gäller för olycksfall på fritiden.

Du kan också teckna en separat olycksfallsförsäkring.

Då behöver du ha en hemförsäkring. I grundskyddet ingår t ex alltid skydd mot brand, stöld, ansvars- och rättsskydd samt reseskydd. Du kan även komplettera med tilläggsförsäkringar.

Om din bostadsrättsförening inte har ett kollektivt framförhandlat bostadsrättsskydd behöver du komplettera hemförsäkringen med tillägget bostadsrätt. Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du för lägenhetens inre t ex innertak, innerdörrar, fönster, golv, tapetsering och målning, badrum och kök samt fast inredning som du eller tidigare ägare har bekostat.

Ja, minst 45 dagars reseförsäkring ingår alltid i våra hemförsäkringar. Väljer du Hemförsäkring Plus så ingår reseskydd i 60 dagar. Då ingår även ett Utökat skydd på resa som bland annat innehåller avbeställningsskydd. Vid de tillfällen du ska vara på resa längre än 60 dagar kan vi erbjuda dig en reseförsäkring via Gouda Reseförsäkringar. Gouda Reseförsäkringar är ett dotterbolag till Gjensidige.

Om du flyttar behöver du kontakta vår kundservice för att ändra adressen även på försäkringen. 

Kontakta kundservice här

Lösöre är saker du har i din bostad. Det är möbler, kläder, smycken, böcker, husgeråd, elektronik och konst – sådant som du normalt sett tar med dig när du flyttar. Lösöre kallas även för lös egendom.

Hemförsäkring Bas och  Hemförsäkring Lagom gäller inom Norden och utanför Norden vid resa under de första 45 dagarna (har du Hemförsäkring Plus gäller 60 dagar). 

Här kan du ladda ner resekortet direkt. Det går också bra att ringa kundservice på 0771-326 326 så skickar vi ett till dig. Ett resekort bör du ha med dig när du är utomlands för att visa att du är försäkrad. 

Ladda ner resekort

Nej, i storstäder råkar man generellt sett ut för fler skador därför är t ex försäkringar i storstäder ofta dyrare än på landsbygden.

Ja, men försäkringen gäller inte för stöldbegärlig egendom, t ex smycken, konstverk eller datorer.

Nej, du får ingen rabatt på försäkringen för att du har larm. Däremot kan du få en minskad självrisk om du råkar ut för inbrott och har installerat larm kopplat till larmcentral och som är godkänt av Svenska Stöldskyddsföreningen.

Om din mobil, dator eller surfplatta är stulen eller förlorad måste du polisanmäla innan du registrerar din anmälan. Se till att du har kvitto eller andra inköpshandlingar till hands för den egendom som blivit skadad eller förlorad innan du påbörjar din anmälan till oss. Spärra ditt mobilabonnemang via din operatör för att undvika att någon obehörig kan använda den.

Om du skall hyra i andra hand skall du ha en egen hemförsäkring. Tänk på att du normalt inte omfattas av din hyresvärds hemförsäkring eftersom ni inte delar hushåll.

Vår hemförsäkring är ett paket av flera nyttiga skydd. Den tryggar bland annat dina saker, men den innehåller också reseskydd, rättsskydd, ansvarsskydd (om du t.ex. behöver betala skadestånd) och överfallsskydd. Har du inget reseskydd kan du bli skuldsatt för livet om du skulle behöva söka vård utomlands, eftersom du själv måste stå för alla kostnader. 

Vid skada

Undersök var vattnet kommer ifrån. Följ stegen nedan innan du anmäler skadan till oss.

  • Börja med att stänga av vattnet och kontakta rörmokare.
  • Kolla vattenmätaren om möjligt. Om det fortsätter röra sig trots att du har stängt av alla kranar vet du att det är läckage från vattenledning.
  • Kontrollera trycket i värmesystemet. Återkommande sjunkande tryck kan tyda på läckage från värmesystemet.
  • Dokumentera allt genom att skriva ner och fotografera. Be rörmokaren att i sin faktura beskriva skadeorsaken utförligt.

Kontakta föreningen direkt och be de att ordnar med en besiktning för att fastställa orsak och omfattning. Kontakta en rörmokare för att få hjälp med att stoppa läckaget. Spar alla fakturaunderlag och dokumentera det rörmokaren gör med bilder.
Anmäl skadan till oss här. Komplettera med utlåtande från rörfirman samt kopia av besiktningsrapporten och gärna en kopia av beslutet från föreningens försäkringsbolag.

Ytterdörrar ska vara låsta, altandörrar och fönster ska vara stängda och låsta inifrån. Garagedörrar ska vara låsta. Godkända lås är lås godkända av Stöldskyddsföreningen.

Om du drabbas av skadedjur ska du anmäla detta direkt till vår samarbetspartner Anticimex. Ha gärna ditt försäkringsbrev framför dig.

Kontaktuppgifter:
Anticimex
Telefon 075-245 10 00
www.anticimex.se

I ett pågående skadeärende ska du kontakta Anticimex skadeavdelning på 020-170 90 90 eller skador@anticimex.se

Om du råkar ut för skador på matvaror i kyl/frys till följd av temperaturförändringar vid strömavbrott eller skada kan du få ersättning enligt villkoren i din hemförsäkring. Villkoren hittar du här. För att få ersättning, skicka in skadeanmälan till oss. Blanketten hittar du här.

Om din tvättmaskin går sönder eller åskan slår ner i din dator kan du få ersättning. Du skriver ut en skadeanmälan och lämnar den till din reparatör. Sedan skickar du den till oss. 

Läs mer om hur du anmäler

Om du har skadat någon annans egendom eller person och har fått ett skadeståndskrav är det ansvarsförsäkringen som kan hjälpa dig. Tänk på att beskriva skadehändelsen så detaljerat som möjligt för att underlätta hanteringen av ditt ärende. Om Gjensidige finner att du är skadeståndsskyldiga till skadan kan ansvarsförsäkringen lämna ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler. Läs mer och anmäl ditt ärende här.

Rättsskyddsförsäkringen är en kostnadsförsäkring som kan ersätta delar av dina rättegångskostnader och kostnader för juridiskt ombud om du hamnar i tvist. För att försäkringen ska gälla måste du anlita ombud. Ansökan om rättsskydd ska göras till Gjensidige skriftligen. Oftast brukar ombudet kunna hjälpa till med att skicka in rättsskyddsansökan till försäkringsbolaget.

Information om vilka försäkringsbelopp och självrisker som gäller framgår av ditt försäkringsbrev och försäkringsvillkoren. Där framgår också hur rättsskyddsförsäkringen gäller och vilka kostnader som kan ersättas. Undrar du över något kring rättsskydd kan du kontakta skadeavdelningen på telefon 0771-326 326.