Brandskada

Om du råkat ut för en skada ska du så snart som möjligt anmäla det till oss.

Om ditt fordon är helt utbränt är det bra om du kontaktar polisen för att anmäla till dem innan du gör din anmälan hos oss.

Relaterat innehåll

Om ditt fordon är helt utbränt är det bra om du kontaktar polisen för att anmäla till dem innan du gör din anmälan hos oss.