Djurkollision

Kom ihåg att göra en anmälan till polisen även om djuret du sammanstött med inte är synbart skadat. Enligt jaktförordningen är den som kört på vissa djur skyldig att göra en polisanmälan och att märka ut platsen där olyckan skett.

Vad ska jag tänka på när jag anmäler en skada?

Förklara vad som hände, var det hände och vid vilket klockslag. Vid kollision med vilt ska skadan polisanmälas och vid kollision med tamdjur ska kontakt tas med djurets ägare.

Vad händer när jag har anmält skadan?

När vi får in en skadeanmälan, registrerar vi skadan i våra system. Om skadan är ersättningsbar och du har en vagnskadeförsäkring skickar vi ett brev till dig med hänvisning till verkstad och vilken självrisk du har samt information om du har möjlighet att ta ut en hyrbil.

 Vad gör jag i kontakten med verkstaden?

När du fått brev från oss, vänder du dig till någon av verkstäderna vi hänvisat till. Kontakta verkstaden och boka tid för besiktning. Kan du köra vidare med fordonet, kan du göra detta tills du och verkstaden bokat tid för reparation. Lämna skadenumret till verkstaden, det står i brevet du fått från oss. Verkstaden gör en kalkyl som verkstaden skickar in till oss. Våra tekniker går genom kalkylen och håller kontakten med verkstaden. När fordonet är reparerat, betalar du din självrisk till verkstaden och vi betalar resterande del av reparationen.

Om fordonet behöver bärgas från skadeplatsen?

Ring vår skadejour på 0771-614 614. Bärgaren hämtar ditt fordon på skadeplatsen och kör ditt fordon till vår avtalade verkstad.

Hur gör jag om jag inte kan köra vidare i min bil?

Om du har hyrbilstillägg i din försäkring kan du hyra en storleksmässigt likvärdig bil hos Hertz. Vi ersätter 75 procent av dygnskostnaden och kilometerkostnaden. Du har rätt till ersättning under tiden som fordonet repareras men högst 60 dagar. När fordonet är reparerat måste du återlämna hyrbilen. Kan du köra vidare med ditt egna fordon fram tills verkstadstid är bokad ska du göra detta.Om du inte önskar hyrbil har du möjlighet att få kontant ersättning istället, i form av 150 kr/dag.

Hur stor är min självrisk?

Skadorna på din bil ersätts från fordonets vagnskadeförsäkring. Din självrisk är således din vagnskadesjälvrisk. Har du tecknat djurkollision som tillägg reduceras din självrisk med upp till 6000 kronor.

Relaterat innehåll

Vad ska jag tänka på när jag anmäler en skada?

Förklara vad som hände, var det hände och vid vilket klockslag. Vid kollision med vilt ska skadan polisanmälas och vid kollision med tamdjur ska kontakt tas med djurets ägare.

Vad händer när jag har anmält skadan?

När vi får in en skadeanmälan, registrerar vi skadan i våra system. Om skadan är ersättningsbar och du har en vagnskadeförsäkring skickar vi ett brev till dig med hänvisning till verkstad och vilken självrisk du har samt information om du har möjlighet att ta ut en hyrbil.

 Vad gör jag i kontakten med verkstaden?

När du fått brev från oss, vänder du dig till någon av verkstäderna vi hänvisat till. Kontakta verkstaden och boka tid för besiktning. Kan du köra vidare med fordonet, kan du göra detta tills du och verkstaden bokat tid för reparation. Lämna skadenumret till verkstaden, det står i brevet du fått från oss. Verkstaden gör en kalkyl som verkstaden skickar in till oss. Våra tekniker går genom kalkylen och håller kontakten med verkstaden. När fordonet är reparerat, betalar du din självrisk till verkstaden och vi betalar resterande del av reparationen.

Om fordonet behöver bärgas från skadeplatsen?

Ring vår skadejour på 0771-614 614. Bärgaren hämtar ditt fordon på skadeplatsen och kör ditt fordon till vår avtalade verkstad.

Hur gör jag om jag inte kan köra vidare i min bil?

Om du har hyrbilstillägg i din försäkring kan du hyra en storleksmässigt likvärdig bil hos Hertz. Vi ersätter 75 procent av dygnskostnaden och kilometerkostnaden. Du har rätt till ersättning under tiden som fordonet repareras men högst 60 dagar. När fordonet är reparerat måste du återlämna hyrbilen. Kan du köra vidare med ditt egna fordon fram tills verkstadstid är bokad ska du göra detta.Om du inte önskar hyrbil har du möjlighet att få kontant ersättning istället, i form av 150 kr/dag.

Hur stor är min självrisk?

Skadorna på din bil ersätts från fordonets vagnskadeförsäkring. Din självrisk är således din vagnskadesjälvrisk. Har du tecknat djurkollision som tillägg reduceras din självrisk med upp till 6000 kronor.