Stöld

Om du blivit utsatt för ett inbrott i ditt fordon eller att någon stulit ditt fordon så ska du anmäla skadan till oss. Innan du gör anmälan till oss ber vi dig anmäla det till polisen. Be om diarienumret.

Relaterat innehåll

Anmäl stöldskada

Vid inbrott eller stöld av fordon ska du så snart som möjligt göra en polisanmälan och därefter anmäla skadan till oss.

Så snart du gjort en polisanmälan fyller du i och skickar in din skadeanmälan till oss. Vid stöld ska du fylla i två blanketter: Anmälan Stöldskada samt Bilaga vid stöld av fordon eller Bilaga vid stöld av fordon MC. Vid inbrott fyller du bara i en blankett: Anmälan om stöldskada.

Kom ihåg att bifoga det diarienummer du erhåller vid polisanmälan samt eventuella kvitton om något tillbehör till fordonet blivit stulet tillsammans med din skadeanmälan. I vissa fall kan vi be dig komplettera med en kopia av din polisanmälan.

Ladda ner blanketter:

Stöld av fordon eller inbrott

Bilaga stöld av fordon

Bilaga stöld Mc och moped