Hoppa till innehållet

Anmäl kollisionsskada

Om du har råkat ut för en trafikolycka så ska du anmäla den till oss, även om du själv inte har några skador. Behöver du bärgning utanför våra öppettider, ring 0771-614 614 dygnet runt.

Vanliga frågor och svar

Vad ska jag tänka på?

Skriv upp registreringsnummer på alla inblandade fordon. Har du möjlighet att ta kontaktuppgifter till alla inblandade är det mycket bra. Ta även kontaktuppgifter till eventuella vittnen. Skriv ner skadeplats och klockslag.

Skriv ner en detaljerad redogörelse över händelsen. Skriv hur du körde och vad du gjorde och uppge även hur du upplevde att de andra inblandade parterna agerade.

Uppge även om kollisionen inträffade i en korsning, i en rondell eller på annan plats och om du kan, uppge även vilka trafikregler som gällde på plats.

Vad gör Gjensidige när jag har anmält?

Vi begär in din redogörelse och motpartens redogörelse. Om det behövs kompletteringar begär vi in det från respektive part. Om det är nödvändigt begär vi även in polisanmälan samt vittnesredogörelser. När vi har fått alla uppgifter gör vi en bedömning utifrån de trafikregler som gällde på platsen.

Måste jag betala självrisk?

Utgångsläget är att du ska betala självrisk om du vill använda din försäkring. Vid en kollisionsskada ersätts skadan från vagnskadeförsäkringen, det krävs således en vagnskadeförsäkring för att få ersättning för dina skador. Om vi kommer fram till att motparten vållat olyckan har vi i vissa fall möjlighet att ersätta dig för självrisken och kräva den från motpartens trafikförsäkringsbolag.

Jag saknar vagnskadeförsäkring – hur gör jag?

Om du har varit med om en kollision och saknar vagnskadeförsäkring kan vi inte ersätta dig för dina skador. Om det var någon annan som orsakade skadorna, kan du vända dig till den personens trafikförsäkringsbolag och kräva ersättning.

Jag har fått en faktura som avser trafiksjälvrisk – vad är det?

Om du vållade olyckan och orsakade skador på en annan bil eller sak, har den som fått skadan rätt till ersättning från din trafikförsäkring. När vi betalt ut ersättning till den som lidit skada, kräver vi dig på din trafiksjälvrisk.