Navigation, sök och inloggning

b8dde1

Jämför våra hemförsäkringar

Vilken försäkring passar dig? Bas, Lagom eller Plus? Här kan du enkelt se vad våra hemförsäkringar innehåller och jämföra. Är du osäker, tveka inte att kontakta kundservice på 0771-326 326 så hjälper vi dig!

Beräkna ditt pris

Jämför pris och villkor på hemförsäkringar

Din hemförsäkring väljer du efter hur du bor och vad du har för saker, vad du kan tänka dig att betala och hur mycket du vill ha i ersättning. I vår översikt ser du vad de olika försäkringarna innehåller och vilken ersättning du kan få.

Oavsett om du bor i en bostadsrätt eller hyresrätt så är hemförsäkringen viktig. Förutom ett skydd för dig och dina saker så innehåller hemförsäkringen även reseskydd som skyddar dig när du är på resande fot. Att till exempel bli sjuk utomlands kan bli dyrt om du inte har försäkring. 

Det kan också vara värt att teckna en allriskförsäkring, eller vad många kallar drulleförsäkring hos oss, för att skydda dina värdesaker som till exempel mobilen och datorn. Försäkringen kan också kallas otursförsäkring. 

Har du tankar på att sälja en bostadsrätt kan det vara värt att teckna en Dolda felförsäkring, en extra trygghet för både säljare och köpare. 

Våra hemförsäkringar

 BasLagomPlus
Egendom500 0001000 0001500 000
Lösöre på annan plats 50 000 50 000 100 000 
Ansvars-
försäkring
   
Rätts-
skydd
 250 000 250 000 350 000
Rese-
skydd
 45 dagar 45 dagar 60 dagar
Överfall- och krisförsäkring   
Allrisk lösegendom   
Mobbing och identitetsskydd   
Glöm mig - Web Cleanup   
Underförsäkringsskydd lösegendom    
Elektronikskydd och självriskreducering   
Utökat reseskydd   

Vad betyder försäkringsmomenten?

Egendom
Egendomsskyddet gäller för din lösegendom. Med lösegendom menar vi dina personliga ägodelar, exempelvis möbler, kläder, sportutrustning, pengar och värdehandlingar.

Reseskydd
Reseskyddet i hemförsäkringen gäller i hela världen under resans första 45 dagar. Har du valt att teckna en Hemförsäkringen Plus gäller försäkringen istället under resans första 60 dagar

Ansvarsförsäkring
Om du orsakar skada på person eller egendom kan du bli skadeståndsskyldig. Försäkringen är ett skydd för dig om du som privatperson krävs på skadestånd av någon som inte omfattas av samma hemförsäkring som du.

Rättsskydd
Om du råkar i tvist ersätter försäkringen nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader.

Kris
Försäkringen gäller för kostnad för behandling hos psykolog eller psykoterapeut om du drabbats av traumatiskt tillstånd till följd av t ex rån eller överfall, stöld eller brand i bostaden.

Överfallsskydd
Försäkringen gäller om du som privatperson blivit utsatt för misshandel eller vissa sexualbrott. Du får ersättning för kränkning och sveda och värk med ett belopp enligt schablon.

Mobbing
Innehåller krishjälp vid kränkande behandling av skolbarn.

Identitetsskydd
Identitetsskyddet ger dig som försäkringstagare tillgång till våra rådgivare där du kan få information om hur du kan förebygga, upptäcka och begränsa identitetsstöld.

Glöm mig
Försäkringen är avsedd som en hjälp att avlägsna oönskat och kränkande innehåll som har offentliggjorts på internet utan ditt samtycke.

Allrisk Lösegendom
Försäkringen gäller för skada på eller förlust av dina saker och värdehandlingar genom plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse, t ex om du tappar något i golvet.

Underförsäkringsskydd för lösegendom
Försäkringen gäller om du under pågående försäkringsår skaffar egendom som medför att värdet av din sammanlagda egendom i bostaden överstiger försäkringsbeloppet. Du måste dock anmäla förändringen senast i samband med att din försäkring förnyas. Gör du inte det riskerar du att inte få full ersättning vid skada.

Elektronikskydd
Om du får ersättning enligt egendomsskyddet görs inget åldersavdrag de två första åren på datorer, kameror, tv-apparater etc.

Självriskreducering
Skyddet reducerar grundsjälvrisken eller den särskilda självrisken vid ersättningsbar brand- och stöldskada i bostad med 1 500 kr. Dvs det belopp du annars skulle betalat.

Utökat reseskydd
Har du valt att teckna Utökat reseskydd gäller försäkringen i hela världen under resan första 60 dagar. Dessutom innehåller försäkringen avbeställningsskydd, ersättning om du själv eller bagaget blir försenat, om du måste avbryta resan mm.

 

Se pris och köp din hemförsäkring

Om du gör en prisberäkning i vår nätbutik kan det hända att vi kontaktar dig med ett erbjudande baserat på den beräkningen.