Bostadsrättsförsäkring

När du bor i bostadsrätt är det du som bostadsrättsinnehavare som ansvarar för bostadens underhåll och skötsel. Exakt hur långt ditt ansvar går beror på vad som står i föreningens stadgar och i bostadsrättslagen. 

Viktigt skydd för dig som bor i bostadsrätt

Om du har en hemförsäkring hos oss och bor i bostadsrätt, rekommenderar vi att du köper till bostadsrättsförsäkringen. Den hjälper dig om något händer, som t ex vid brand eller vattenskada.

Försäkringen omfattar bland annat:

  • Din fasta inredning i bostadsrätten inklusive inglasad balkong eller altan
  • Egendom som tillhör bostadsrättsföreningen och som du är underhållsskyldig för enligt bostadsrättslagen eller din förenings stadgar
Läs mer i försäkringsvillkoren

Vad är en bostadsrättsförsäkring?

En bostadsrättsförsäkring kan bland annat ersätta skador på ytskikt och den fasta inredningen i lägenheten. Du kan dessutom få ersättning gällande skador på inglasade balkonger och altaner samt markiser och tak över uteplatser. Skador på lös egendom omfattas däremot inte utan dessa ersätts istället genom hemförsäkringen.