Hemförsäkring för bostadsrätt

Bor du i bostadsrätt så behöver du en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Bostadsrättstillägget krävs för att ersätta skador på själva lägenheten och för att du har ett ansvar mot föreningen och dina grannar. Hemförsäkringen tryggar dig, din familj och era saker.

Man i blå skjorta som äter frukost

Hemförsäkring Plus får betyg 4,2 av 5 hos Konsumenternas

Skydda din bostadsrätt, dina saker och dig själv

  • Välj mellan tre olika nivåer; Bas, Lagom och Plus
  • Ger skydd vid inbrott, brand- och vattenskador
  • Bostadsrättstillägget skyddar dessutom ytskikt och fast inredning
  • Allriskförsäkring ingår i Lagom och Plus
  • Topprankad reseförsäkring ingår i 45 dagar, 60 dagar med Plus
  • Dina ägodelar är försäkrade upp till 1 500 000 kr med Plus 

Vad gäller hemförsäkringen för?

Hemförsäkringen gäller både saker inne i din bostad och om du har saker i ett vinds- eller källarförråd (tänk på att stöldbegärliga saker inte ersätts om de förvaras utanför bostaden). Den gäller inte för bostadens fasta egendom, så som golv och väggar, kök och badrum, dörrar och fönster med mera.

När behövs bostadsrättstillägg?

Om det inte är din bostadsrättsförening som ansvarar för fastighetens ytskikt och fasta inredning, rekommenderar vi att du tecknar vårt bostadsrättstillägg. Då är du skyddad om något händer och föreningen kräver dig på ersättning. Är du osäker på vem som ansvarar, prata med din förening. 

Vad kostar försäkringen?

Vad hemförsäkringen för din bostadsrätt kostar beror på ett antal olika faktorer. Bland annat hur många personer det är i hushållet, hur stor boytan är, vem som är ansvarig för lägenhetens ytskikt och värdet på de saker som du vill försäkra påverkar ditt pris. Det finns också olika nivåer av vår hemförsäkring, så att du kan välja den försäkring som passar dig bäst.

Vad ingår i hemförsäkringen för bostadsrätt?

Se vad de olika nivåerna av hemförsäkringen täcker för din bostadsrätt.

Plus

Egendomsskyddet gäller för den lösegendom som du uteslutande använder för privat bruk. Med lösegendom menar vi dina personliga ägodelar, exempelvis möbler, kläder, sportutrustning, pengar och värdehandlingar. I bostaden kan du maximalt få 500 000 kr med Bas, 1 000 000 kr med Lagom och 1 500 000 med Plus. För Plus ingår dessutom självriskreducering vid brand och inbrott i bostad med 1 500 kr.

Försäkringen gäller för lösöre som förvaras på annan plats än i bostaden eller som du har med dig, till exempel när du är ute och reser. Med Bas och Lagom är högsta ersättningsbelopp 50 000 kr och med Plus är det 100 000 kr.

Ansvarsförsäkringen behöver du ha om någon kräver dig på skadestånd i din egenskap av privatperson. Vi hjälper dig att föra din talan, högsta ersättningsbelopp är 5 miljoner kronor. Ansvarsförsäkringen gäller inte för t ex skada som har samband med din yrkesutövning.

Rättsskyddet ersätter dina ombudskostnader vid tvist, som kan prövas i Tingsrätt, Hovrätt och Högsta domstol. Rättsskyddet gäller även för tvist med Gjensidige. Med Bas och Lagom är högsta ersättningsbelopp 250 000 kr och med Plus är det 350 000 kr.

Reseskyddet gäller vid sjukdom eller olycksfall. Vårdkostnader betalas utan beloppsbegränsning. Försäkringen gäller för familjens privatresor i hela världen i upp till 45 dagar för Bas/Lagom och i upp till 60 dagar för Plus.

Överfallsskyddet ersätter personskada upp till 1 000 000 kr om du utsätts för uppsåtligt fysiskt våld. Försäkringen gäller om du som privatperson blivit utsatt för misshandel eller vissa sexualbrott. Du får ersättning för kränkning och sveda och värk med ett belopp enligt schablon.

Allriskförsäkringen gäller för skada på eller förlust av lös egendom genom en plötslig och oförutsedd händelse. Vid varje skadetillfälle är högsta ersättningsbelopp för lösöre maximalt 100 000 kr, varav värdehandlingar maximalt 10 000 kr och golfutrustning maximalt 30 000 kr.

Försäkringen ersätter samtalsterapi om ditt barn utsätts för kränkande behandling i skolan.
Vid identitetsstöld gäller försäkringen för rådgivning för att förebygga id-stöld, hjälp att begränsa skadans omfattning samt för kostnader för juridisk hjälp.

Försäkringen är avsedd som en hjälp att avlägsna oönskat och kränkande innehåll som har offentliggjorts på internet utan ditt samtycke.

Om du får ersättning enligt egendomsskyddet görs inget åldersavdrag de två första åren på datorer, kameror, tv-apparater etc.

Med utökat reseskydd gäller försäkringen i hela världen under resans första 60 dagar. Dessutom innehåller försäkringen avbeställningsskydd, ersättning om du själv eller bagaget blir försenat, om du måste avbryta resan, med mera.

Vad omfattas?
Plus
Lagom
Bas
TäcktTäcktTäckt
TäcktTäcktTäckt
TäcktTäcktTäckt
TäcktTäcktTäckt
TäcktTäcktTäckt
TäcktTäcktTäckt
TäcktTäcktInte täckt
TäcktTäcktInte täckt
TäcktInte täcktInte täckt
TäcktInte täcktInte täckt
TäcktInte täcktInte täckt

Tilläggsförsäkringar

Vanliga frågor och svar

Om du har en bostadsrätt behöver du en hemförsäkring som skyddar dig, din familj och dina saker. Du behöver också bostadsrättstillägget som omfattar den fasta egendom i bostaden som du ansvarar för enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare. Den gäller också för din make, din sambo, era föräldrar och era ogifta barn och barnbarn, förutsatt att de är folkbokförda på samma adress och tillhör samma hushåll som du.

Om du flyttar, behöver du kontakta vår kundservice för att ändra adressen även på försäkringen. 

Kontakta kundservice här

Ring oss gärna på 0771‑326 326 om du vill ha tips och råd.

Har du några funderingar?

Mer information om självrisker och maximala ersättningsbelopp finns i villkorsdokumenten. Ring oss gärna om du vill ha råd kring vilken försäkring och vilka tillägg du ska välja.

Fullständiga villkor