Navigation, sök och inloggning

b8dde1

Generell information

Här har vi samlat generell information och vanliga frågor som rör dina försäkringar.

Autogiro

Autogiro är ett lätt och bekvämt sätt att betala din försäkringspremie. Premien betalas alltid i tid och du slipper hålla reda på räkningar och förfallodagar. Vi tar ingen faktureringsavgift eller extra avgift bara för att du delar upp din betalning månadsvis.  

Hur gör jag för att betala via autogiro?
Om du vill betala din försäkring via autogiro kan du anmäla detta genom:

  • Vår hemsida – om du har en e-legitimation anmäler du enklast via länken här.
  • Internetbank – ansök direkt hos din egen internetbank. Obs! Anslut dig till båda mottagarna som benämns "Gjensidige Forsikring". Som betalarnummer anger du ditt kundnummer.
  • Skicka in ansökan – fyll i den ansökan som du fick hemskickad tillsammans med försäkringsbrevet när du tecknade din försäkring. 

När din bank godkänt ditt kontonummer är du klar att faktureras via autogiro. Dragning sker därefter månadsvis tills annat informeras, till exempel om du gör ett tillägg i din försäkring så meddelas du om förändringen innan nytt belopp dras.   

Varför godkändes inte mitt autogiro?
För att ditt autogiro ska bli godkänt krävs det att bankkontot står på samma person som försäkringen. Om du har ett gemensamt bankkonto bör du också kontrollera med din bank att kontot är godkänt för autogiro för dig som försäkringstagare. Du bör också kontrollera kontonumret, till exempel använder Swedbank en checksiffra (den 5:e siffran).  

När dras pengar från mitt konto om jag betalar månadsvis via autogiro?
Vi drar pengarna den 1:a varje månad. Om dragningsdagen infaller en helgdag sker dragningen första bankdagen efter helgdagen. Om det saknas pengar för månadsbetalningen på dragningsdagen görs det automatiskt nya försök de efterföljande två dagar.

Varför står det Gjensidige Norge på betalningen från mitt bankkonto?
Vi är en del av en större koncern med ett norskt moderbolag och därför kan betalningsmottagaren komma att benämnas som Gjensidige Norge.

Om jag inte vill betala via autogiro, hur kan jag betala då?
Du kan betala dina försäkringar helår- eller halvårsvis via faktura. Det tillkommer 30 kr i fakturaavgift om du väljer fakturabetalning.

Fordonsförsäkring

Varför har jag fått en faktura på ett avställt fordon?
Har du minst en halvförsäkring på ditt fordon och du ställer av det så går det automatiskt över till en avställningsförsäkring.

 Vad är skillnaden mellan en årsförsäkring och en säsongsförsäkring?
Med en säsongsförsäkring har du möjlighet att ställa av ditt fordon och få en reducerad premie under tiden fordonet står avställd. Årsförsäkringen påverkas inte om du väljer att ställa av ditt fordon.

Ingår hyrbil vid skada på mitt fordon?
Nej, du behöver teckna tilläggsförsäkringen hyrbil, läs mer här

Vem kontaktar jag när jag behöver bärga mitt fordon?
Du når Skadejouren på 0771-614614, öppet dygnet runt.

Vad händer med bilförsäkringen när jag säljer min bil?
När ägarbytet registreras hos transportstyrelsen sägs bilförsäkringen upp automatiskt. Finns det pengar kvar från den inbetalda försäkringsperioden återbetalar vi dessa.

 

 

Grönt kort

Grönt Kort är ett bevis på att du har betalt din trafikförsäkring i ditt hemland. Saknar du Grönt Kort när du kommer till vissa länder blir du avkrävd en premie för den tid du tänker använda bilen i landet, trots att din svenska trafikförsäkring gäller.

Vad krävs för att få ett Grönt Kort?
För att vi ska kunna utfärda ett Grönt Kort, krävs det att din försäkring redan är betald för den tid du ska ut och resa.

Hur får jag ett Grönt Kort
Grönt kort beställer du enkelt här.

Tänk på att beställa det i god tid eftersom det kan ta 5-8 arbetsdagar innan det levereras i din brevlåda.

I vilka länder behövs Grönt Kort?

AlbanienRyssland
Bosnien-HercegovinaSerbien & Montenegro*
IranTunisien
IsraelTurkiet
MakedonienUkraina
MarockoVitryssland
Moldavien

 

* Kosovo omfattas inte av Grönt Kort-överenskommelsen

Resekort och Europeiska sjukförsäkringskortet

Resekortet är ett intyg på att du har en reseförsäkring. Kom därför ihåg att ta med kortet när du reser och glöm inte att fylla i ditt försäkringsnummer (se ditt försäkringsbrev).
 
Skriv ut ett Resekort  (PDF)
Bilaga Resekort (PDF)

Har du inte tillgång till en skrivare kan du beställa ett resekort från Kundtjänst, fyll i formuläret på denna sida genom:
1) välj ärende: övrigt
2) skriv i meddelandefältet att det gäller resekortsbeställning.

Reseskyddet följer med vart du och din familj än reser i världen. Försäkringen gäller automatiskt i 45 dagar, räknat från avresedagen. Om du har laglig vårdnad om barn under 18 år som följer med på resan, men som inte är folkbokförda på samma adress som du, gäller försäkringen för de också.

Försäkringen täcker
• Kostnader till följd av akut sjukdom eller olycksfallsskada
• Outnyttjad resekostnad och hemtransport
• Stöld
• Skador på polletterat bagage
• Reseskyddet gäller med grundsjälvrisk (se ditt försäkringsbrev)

För avbeställningsskydd eller förseningar behöver du försäkringstillägget ResXtra.

Aktsamhetskrav
När det gäller egendom som du medför utanför bostaden gäller rent allmänt att du måste vara aktsam. Detta gäller speciellt för stöldbegärlig eller särskilt värdefull egendom. Lämnar du kvar stöldbegärlig egendom på hotellrummet ska du alltid låsa in dem i en säkerhetsbox.

Europeiska sjukförsäkringskortet

När du ska resa inom EU/EES-länderna samt Schweiz har du rätt till nödvändig vård på samma ekonomiska villkor som invånarna i landet. För att få det behöver du ett Europeiskt sjukförsäkringskort (EU-kort). På resor inom Norden behöver du inget kort. Det Europeiska sjukförsäkringskortet beställer du av Försäkringskassan.

Vid sjukdom eller olycksfall utomlands kontakta SOS-INTERNATIONAL +4570105050

Skatt på försäkringspremien

Den 1 juli 2007 beslutade Sveriges riksdag att införa en skatt på trafikförsäkringspremien. Syftet med den nya skatten är att tydligare koppla skaderisken till kostnaden att färdas i trafiken. Ägare till exempelvis sportbil eller motorcykel anses ha ett högre riskbeteende och kommer därför att få betala mer än lågrisktrafikanter. Syftet är alltså att skatten ska styra mot en ökad trafiksäkerhet. Kostnaderna för sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning som är relaterade till trafiken ska betalas av trafikförsäkringssystemet och inte som förr från socialförsäkringssystemet.

Uppsägning och återbetalning

Sägs mina nuvarande försäkringar automatiskt upp om jag tecknar nya försäkringar hos Gjensidige?
Nej, du måste själv säga upp dina försäkringar, alternativt kan du be oss hjälpa dig med uppsägning med hjälp av en fullmakt.

Återbetalning
Tänk på att inkomma med dina bankuppgifter till oss om du inte vill ha utbetalningskort skickat till dig. Har du autogiro så ser vi inte dina bankuppgifter ”då bankgirocentralen äger dessa”, det är därför du behöver inkomma med dessa.

Vad ingår i min försäkring?

Vad ingår i min försäkring?
Här hittar du alla våra försäkringsvillkor och ser vad som ingår. I villkoren och förköpsinformation får du svar på frågor som till exempel;

Gäller reseförsäkringen för avbeställningsskydd eller förseningar?
Nej, du behöver tillägget ResXtra för detta.

Ingår olycksfall i hemförsäkring?
Nej, du behöver teckna olycksfallsförsäkring separat.

Ingår hyrbil vid skada på mitt fordon?
Nej, du behöver teckna tillägget hyrbil.

Ångerrätt

Enligt distansavtalslagen har du alltid rätt att ångra ditt försäkringsköp inom 14 dagar. Om du ångrar dig så är det bara att ringa eller skriva till oss och meddela detta. Om du redan betalt försäkringen får du självklart tillbaka den del av premien som inte redan är förbrukad, det vill säga med avdrag för den tiden som försäkringen redan varit gällande.

Detta avsnitt gäller bara dig som konsument (privatperson) och som tecknar försäkring på distans. Distansavtal är ett avtal där kommunikationen uteslutande sker på distans, exempelvis via telefon eller Internet. Om du tecknar försäkring genom ett distansavtal har du rätt att ångra köpet inom fjorton (14) dagar från att avtalet ingås. Om du vill använda din ångerrätt måste du meddela oss detta muntligen per

  • Telefon: 0771-326 329

eller skriftligen till

  • Gjensidige (Gjensidige Forsikring ASA, Norge, svensk filial, Box 3031, 103 61 Stockholm).

Om du väljer att använda din ångerrätt har försäkringsbolaget rätt att kräva premie motsvarande den tid som försäkringen varit gällande, dock lägst med gällande minipremie, som är 0 kr.

Du saknar ångerrätt om distansavtalet avser en försäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre. Bestämmelserna om ångerrätt gäller inte heller om båda parter på din begäran har fullgjort sina förpliktelser enligt distansavtalet.