Navigation, sök och inloggning

b8dde1

Vanliga frågor

Här har vi samlat generell information och vanliga frågor som rör dina försäkringar. Vill du ha svar på en specifik fråga, gå in under respektive försäkringsprodukt eller kontakta kundservice på 0771-326 326.

 • Enligt distansavtalslagen har du rätt att ångra ett köp som du gjort på distans, t ex via telefon eller internet. Ångertiden är 14 dagar från den dag avtalet ingicks och du har fått information om ångerrätten och vad som ingår i försäkringen. Vid telefonförsäljning, när vi på Gjensidige tagit kontakt med dig, har avtalet ingåtts först när du har bekräftat det skriftligen.

  Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela detta muntligen på telefon 0771-326 326 eller skriftligen till Gjensidige Försäkring, Box 3031, 103 61 Stockholm, via e-post info@gjensidige.se eller på annat sätt. Du kan också använda det standardformulär som finns på www.konsumentverket.se. Gjensidige har rätt att kräva premie för den tid som försäkringen varit gällande.

 • Mina sidor är endast till för Gjensidiges kunder. Det innebär att om du till exempel är kund i Vardia så kan du dessvärre inte utnyttja Mina sidor på www.gjensidige.se

 • Du ansöker enkelt om elektronisk post via Mina sidor.

 • Om du vill betala din försäkring via autogiro kan du anmäla detta genom:

  • Vår hemsida – om du har en e-legitimation anmäler du enklast via länken här.
  • Internetbank – ansök direkt hos din egen internetbank. Obs! Anslut dig till båda mottagarna som benämns "Gjensidige Forsikring". Som betalarnummer anger du ditt kundnummer.
  • Skicka in ansökan – fyll i den ansökan som du fick hemskickad tillsammans med försäkringsbrevet när du tecknade din försäkring. 

  När din bank godkänt ditt kontonummer är du klar att faktureras via autogiro. Dragning sker därefter månadsvis tills annat informeras, till exempel om du gör ett tillägg i din försäkring så meddelas du om förändringen innan nytt belopp dras.

 • IBAN-nummer är SE3995000099604206385298
  Swift-nummer är NDEASESS

 • Vi drar två månadspremier nästkommande månad med en påminnelseavgift på 50 kr.

 • Det gör du enklast på Mina sidor.

 • Antingen kan du skicka in en ny autogiroansökan eller logga in på Mina sidor och ändra.

 • Du når Skadejouren på 08-505 140 32, öppet dygnet runt.

 • När ägarbytet registreras hos Transportstyrelsen sägs bilförsäkringen upp automatiskt. Finns det pengar kvar från den inbetalda försäkringsperioden återbetalar vi dessa.

 • Om du har en halv- eller helförsäkring ändras försäkringen till n avställningsförsäkring. Har du en trafikförsäkring så debiterar vi inte för försäkringen, men har kvar ett vilande bevis hos oss.

 • Dina sakförsäkringar löper årsvis och kan avslutas endast vid huvudförfallodatum (undantag ägarbyte av bil eller flytt). Personförsäkringar löper månadsvis och kan avslutas när som helst under försäkringsåret. I ditt försäkringsbrev står huvudförfallodatum.

 • Gjensidige sköter debitering och skador. Har du övriga frågor hänvisar vi dig direkt till deras kundservice.

 • Så snart som möjligt ska du anmäla skadan till oss. Här hittar du våra blanketter för skadeanmälan. På vardagar återkommer vi till dig inom 24 timmar.

  Våra vanligaste skadehändelser:

  Kollision med fordon
  Om du krockat med ett annat fordon måste både du och den andra föraren anmäla det som hänt till era respektive försäkringsbolag. Här kan du läsa mer om vad du behöver tänka på vid kollision med någon eller något i Sverige och vid kollision med utländskt fordon.

  Skada på mobil
  Om din mobil är stulen eller förlorad måste du polisanmäla innan du registrerar din skadeanmälan hos oss. Se till att du har kvitto eller andra inköpshandlingar till hands. Spärra ditt mobilabonnemang via din operatör för att undvika att någon obehörig kan använda den. Läs mer och anmäl din skada här.

 • Här kan du ladda ner resekortet direkt. Det går också bra att ringa kundservice på 0771-326 326 så skickar vi ett till dig. Ett resekort bör du ha med dig när du är utomlands för att visa att du är försäkrad. Läs mer här.