Frågor och svar om din bilförsäkring

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna. Är det något annat du undrar över, kontakta oss gärna på 0771-326 326.

Försäkringens innehåll

Ja, om fordonet är i trafik (inte avställt) måste du trafikförsäkra bilen enligt lag.

Vagnskadegaranti ersätter skador på din egen bil som du själv orsakar, till exempel om du kör i diket och bilen får plåtskador. En bil som är yngre än tre år kan ha en gällande vagnskadegaranti. Kontrollera om det finns ett garantibevis bland bilhandlingarna eller kontakta din återförsäljare. Har din bil vagnskadegaranti räcker det att du tecknar en halvförsäkring. När vagnskadegarantin går ut, eller om din bil saknar vagnskadegaranti, rekommenderar vi att du tecknar helförsäkring.

Har du en lätt lastbil? Tänk på att de som regel inte har vagnskadegaranti.

Ja, det ingår i halv- och helförsäkringen för privatägd personbil som är högst 15 år gammal.

Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna kort-systemet. Beställ ett grönt kort här om du ska ut och resa. Trafikförsäkringen gäller i hela världen för skada som i följd av trafikolycka med svenskregistrerat fordon tillfogas dig som svensk medborgare eller har hemvist i Sverige.

Uppgraderingar kan du göra när som helst under din försäkringsperiod, som till exempel teckna en tilläggsförsäkring. En nedgradering kan först göras på din förfallodag, då ditt avtal förnyas.

Om du ändrar körsträcka påverkas hela din försäkringsperiod. Om du ändrar adress kan din premie påverkas från och med det datum vi får informationen. 

Ja, du kan dela upp betalningen på halvår, eller månadsbetalning via autogiro. Vi tar inte ut några extra avgifter om du vill dela upp din betalning.

Tänk på att både handledare och elev ska ha giltiga tillstånd för övningskörning. Det är handledaren som räknas som förare under övningskörningen och är ansvarig för allt eleven gör. Bilförsäkringen gäller därför på samma sätt som när någon som har körkort kör bilen. Det är bra att ha helförsäkring på bilen för att kunna få ersättning för eventuella bucklor och repor.

För att kunna erhålla ersättning för förlust av nyckel krävs momentet Allrisk Bil (ingår i vår halv- och helförsäkring).

Vi godkänner alla larm som har blivit godkända av Stöldskyddsföreningen.

Vi godkänner alla lås som har blivit godkända av Stöldskyddsföreningen.

Vissa länder du reser till kräver att du har ett grönt kort med dig. Det gröna kortet är ett bevis på att du har en gällande trafikförsäkring i ditt hemland. För att vi ska kunna utfärda ett grönt kort, krävs ett godkänt autogiromedgivande eller inkommen halvårsbetalning.

Beställ grönt kort här

Köpa och sälja

Vad en bilförsäkring kostar beror på många faktorer. Priset kan variera beroende på t ex din ålder, var du bor, bilmärke, årsmodell, motorstyrka och hur mycket du kör. 

Det finns också olika typer av bilförsäkringar där priset också varierar. Lägsta skyddsgraden av bilförsäkring är trafikförsäkringen. Det är ett lagstadgat krav att du med påställd bil ska ha minst en trafikförsäkring på den. 

Det enklaste sättet att köpa försäkring är via vår hemsida. Här kan du beräkna pris och teckna en bilförsäkring. Du kan även kontakta vår kundservice så hjälper de dig.

Kontakta kundservice

Det är ägaren av bilen som ska stå på bilförsäkringen. Som ägare räknas den som är registrerad som ägare hos Transportstyrelsen och som huvudsakligen använder bilen.

Om försäkringen står på någon annan än ägaren är bilen formellt inte försäkrad. Ägaren riskerar då att få betala avgifter till Trafikförsäkringsföreningen (TFF), eftersom du enligt lag måste trafikförsäkra bilen.

Nej, den som står som registrerad ägare i Vägtrafikregistret måste också vara försäkringstagare. Du kan alltså inte ta över den förra ägarens försäkring. 

Vid försäljning avslutas försäkringen från samma datum som ägarbytet sker. Redan betald försäkringspremie återbetalas från den dagen fram till och med din huvudförfallodag. Kontakta oss gärna och uppge ditt bankkontonummer, i annat fall skickas ett utbetalningskort till din folkbokföringsadress.

Nej, det behöver du inte, eftersom vi får informationen om av- och påställning från Transportstyrelsen.

Om fordonet du ställer av är halv- eller helförsäkrat, gör vi automatiskt om försäkringen till en avställningsförsäkring. När du ställer på fordonet igen får du samma försäkring som innan. Du behöver inte göra någonting.

Om fordonet bara är trafikförsäkrat blir försäkringen vilande när du ställer av det. Trafikförsäkringen aktiveras igen när du ställer på fordonet. Du behöver inte göra någonting.

Läs mer om att ställa av/på fordon

För att teckna en Trafikförsäkring hos oss ska bilen vara registreringsbesiktigad och fått svenska registreringsskyltar.

Vid skada

Så snart som möjligt ska du anmäla skadan till oss. Här hittar du allt du behöver veta för att anmäla din skada. På vardagar återkommer vi till dig inom 24 timmar.

Hos flertalet av våra avtalsverkstäder kan du skicka in bilder på de skador som har uppstått på ditt fordon istället för att åka till verkstaden för en besiktning. När din skada är registrerad hos oss kommer du bli kontaktad av vår avtalsverkstad som informerar mer om hur det går till med fotobesiktning.

Om du föredrar att åka till verkstaden för besiktning så går det självklart bra.

Om du råkat ut för en skada ska du så snart som möjligt anmäla det till oss. Om ditt fordon är helt utbränt bör du kontakta polisen och göra en anmälan till dem innan du gör din anmälan hos oss. Här skadeanmäler du till oss:

Skadeanmälan

Har du vagnskadegaranti på ditt fordon ska du i första hand vända dig till garantibolaget för reglering av vagnskadan. Om du har vagnskadeförsäkring eller självriskreducering vid skadegörelse ska du anmäla till oss

En maskinskada kan vara en skada på många olika delar och komponenter på bilen, till exempel motor, gps, växellåda, bromsskivor eller airbag. Om du råkat ut för en maskinskada är det bra om du så snart som möjligt gör en anmälan till oss för att få skadenummer och hjälp till verkstad. För maskinskador gäller att du måste minst ha halvförsäkring. Läs mer om hur du gör  och var du hittar närmaste verkstad.

Om du råkar ut för en olycka och behöver vägassistans eller bärgning, ring 0771-614 614 dygnet runt. Tips! Lägg in numret i din mobiltelefon.

Vid inbrott eller stöld av fordon ska du göra en polisanmälan och därefter anmäla skadan till oss. Kom ihåg att bifoga det diarienummer du erhåller vid polisanmälan samt eventuella kvitton. Här skadeanmäler du till oss.

Har du fått saker som inte tillhör bilen stulna, som t ex telefon, dator, handväska, ska du även kontakta ditt hemförsäkringsbolag. Har du hem- eller villahemförsäkringen hos oss, hittar du skadeanmälan för dina saker här.

  • Om du har en halv- eller helförsäkring på ditt fordon, omfattas stenskott av försäkringen.
  • Du beställer själv tid för lagning eller byte av rutan hos Ryds Bilglas som därefter kontaktar oss.
  • Självrisken är 0 kr om stenskottet går att reparera.

Så snabbt som möjligt bör du täcka över det skadade området, så att smuts och fukt inte kan tränga in i glaset. Du kan täcka över skadan med vanlig tejp, men bör så snart som möjligt besöka en bilglasmästare då sprickbildning snabbt uppkommer. Anmäl skada och läs mer här.

Boka tid för att laga stenskott

Om du saknar egen vagnskadeförsäkring anmäler du skadan, dels till polisen, dels till Trafikförsäkringsföreningen. Har du vagnskadeförsäkring anmäler du skadan till Gjensidige.

Anmäl skadan till oss. Trafikförsäkringen ersätter både skador på personer och på saker/byggnader. Den ger ersättning till både förare och passagerare om de skadas i trafiken. Dessutom ersätter försäkringen skador på personer som blivit påkörda. Skador på egendom ersätts bara om den tillhör någon annan än bilens ägare eller förare. 

För att trafikförsäkringen ska gälla måste skadan ha skett "i trafik". Det innebär att ett fordon är i rörelse när det orsakar skadan. Det kan också betyda att en bildörr öppnas efter att bilen just har stannat. 

Om du inte har orsakat olyckan ska du inte betala någon självrisk. Men vi måste först fastställa att det är så. Om din motpart har anmält skadan till sitt försäkringsbolag och tagit på sig ansvaret kan vi normalt betala ut självrisken i förskott.

Om din bil är helförsäkrad och du har skickat en skadeanmälan till oss kan du lämna in bilen så snart verkstaden ger dig en tid. Be verkstaden att kontakta oss.

Hitta din närmaste verkstad här

Ja, under förutsättning att verkstaden lämnar ett pris som vi godkänner. Be verkstaden att kontakta oss på Gjensidige innan de påbörjar jobbet. Här hittar du verkstäder vi samarbetar med.

Hitta din närmaste verkstad

Om du har krockat med ett djur måste du anmäla skadan till polisen innan du gör din skadeanmälan till oss. 

Om du har krockat med ett tamdjur ska du snarast möjligt kontakta djurets ägare och sedan polisen.

Anmäl djurkollision

En singelolycka är en trafikolycka där endast ett fordon är inblandat, det anmäler du här. Om flera fordon är inblandade i olyckan ber vi dig fylla i anmälan för kollision istället. Gäller det skada på din bil kan du logga in och anmäla den här.

Anmäl singelskada

Om du krockat med ett annat fordon måste både du och den andra föraren anmäla det som hänt till era respektive försäkringsbolag. Gäller det bilskada så kan du logga in och anmäla skadan.  Läs mer och anmäl kollision med utländskt fordon.

Kollisionsskada