Hoppa till innehållet
Ung kvinna med bilnyckel i handen

gjensidige-se.apps-int.gjensidige.io

Teckna bilförsäkring utan körkort

Att köpa bil är vanligtvis något man väntar med tills efter att man tagit körkort. För de som ändå vill ha bil trots att de ännu saknar körkort finns det vissa saker att känna till.

Så funkar det

Första frågan du ställer dig kanske är ”Får man ens köpa en bil utan att ha körkort”? Det enkla svaret är ja, du får äga en bil även om du saknar körkort. Det innebär att du får stå som registrerad ägare på en bil i vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen. För att få köpa en bil krävs dock att du är myndig. Är du inte myndig kan du inte ingå den typen av avtal som ett köp av en bil kräver.

Man kan endast ingå i ett köpeavtal för en bil eller ett fordon som omyndig om ens vårdnadshavare står med som registrerad ägare på fordonet. Denne ansvarar då för att teckna försäkring och betala avgifter. I Sverige kan du ta körkort från och med att du fyller 18 år. Det är inte förrän då som du dessutom kan teckna en bilförsäkring.

Kan jag teckna en försäkring utan att ha tagit körkort?

I och med att du kan köpa en bil som du är registrerad ägare för när du ännu inte tagit ditt körkort så kan du också teckna en försäkring för bilen. Alla bilar som är påställda måste vara försäkrade med minst en trafikförsäkring enligt Trafikskadelagen. Det är den som är registrerad ägare och huvudsaklig användare av bilen som måste stå på försäkringen. För ett utökat skydd kan man även teckna halvförsäkring eller helförsäkring. Man får då ett mer omfattande försäkringsskydd. Vill du teckna en försäkring hos oss innan du har tagit körkort, ring vår kundservice på 0771‑326 326.

Om du fortfarande inte tagit ditt körkort kanske du väljer att ställa av bilen i väntan på ditt körkort. I det fallet behövs ingen försäkring.

Vilken försäkring gäller vid övningskörning?

Från och med att man fyller 16 år får man börja övningsköra med en godkänd handledare. Då anses handledaren vara den ansvarige föraren av bilen och försäkringen gäller därför som vanligt om något skulle hända. Man behöver därmed inte uppge att bilen ska köras av en förare under 24 år. Vanligtvis har man en förhöjd försäkringspremie om man är under 24 år då yngre personer klassificeras som en högre risk. 

Varför måste man teckna en bilförsäkring?

Om man inte tecknar en försäkring på sin bil, eller tecknar en försäkring sent, kommer Trafikförsäkringsföreningen ta ut en avgift av den som äger en privat personbil för varje dag som fordonet inte varit försäkrat. Det här kan snabbt leda till stora kostnader.

Kan man teckna sin bilförsäkring på någon annan?

Nej, man kan inte teckna en försäkring på någon annan än den som står som ägare på bilen och den som står som ägare på bilen är den som huvudsakligen ska köra bilen. Man kan alltså inte teckna en försäkring på sina föräldrar eller andra familjemedlemmar. Skulle olyckan vara framme och du som ägare av bilen ska begära ersättning kan det bli svårt att få ut full ersättning eller ens någon ersättning alls. 

Kan man teckna en bilförsäkring utan svenskt körkort?

Om en bil kan försäkras eller inte hänger inte på körkortet. Alla bilar som är påställda måste vara försäkrade med minst en trafikförsäkring och stå på ägaren av bilen. I och med att man kan teckna en försäkring utan att ha körkort så kan du alltså göra det om ditt körkort är utländskt.

För att få stå som ägare på en bil måste man dock kunna legitimera sig med ett svenskt personnummer eller samordningsnummer. Du kan ansöka om ett samordningsnummer samtidigt som du ansöker om ägarbyte hos Transportstyrelsen för att få bli registrerad som ägare. Om det tar tid att få ditt samordningsnummer kan du ändå teckna en försäkring på bilen. Enligt Konsumenternas.se kan försäkringsbolagen inte ställa kravet på dig att du ska ha en svensk legitimation.

Man kan köra med utländska körkort i Sverige förutsatt att man uppfyller vissa krav. Beroende på om körkortet tagits inom EES eller utanför EES så ser kraven lite annorlunda ut. Läs mer om detta på Transportstyrelsen.se