Hoppa till innehållet

Vad kostar en bilförsäkring?

Undrar du vad en bilförsäkring kostar? Här förklarar vi vad du kan förvänta dig när det gäller pris och villkor.

Vad kostar en bilförsäkring?

Faktorer som påverkar priset

 • din ålder
 • var du bor
 • bilmärke
 • årsmodell
 • motorstyrka
 • hur mycket du kör
 • vilken omfattning du väljer

Vad en bilförsäkring kostar beror på många faktorer. Priset kan variera beroende på t ex din ålder, var du bor, bilmärke och årsmodell, motorstyrka och hur mycket du kör.

Det finns också olika typer av bilförsäkringar där priset också varierar. Lägsta skyddsgraden av bilförsäkring är trafikförsäkringen. Det är ett lagstadgat krav att du med påställd bil ska ha minst en trafikförsäkring på den. 

Vilken försäkring behöver du och vilket är priset?

Vilket pris du behöver betala för din försäkring beror också självklart på vilken typ av försäkring du väljer. Du kan välja mellan trafikförsäkring, halvförsäkring, helförsäkring, och du har även valet att addera tillägg till din försäkring. Att fundera över vilka tillägg du kan tänkas behöva kan vara viktigt när du ser över vad din försäkring kan kosta. Är du väldigt beroende av bil kan det vara viktigt att teckna ett hyrbilstillägg samt om du bor i ett område med mycket vilt kan det vara viktigt att du tecknar ett djurkollisionstillägg.

Vilka villkor har en bilförsäkring?

Villkoren beror på vilken bilförsäkring du väljer. En trafikförsäkring skyddar dig vid t.ex. personskador på förare, passagerare och medtrafikanter samt skador på annans egendom. Med en trafikförsäkring ersätts du inte för de skador som åsamkas ditt eget fordon eller annan egendom som tillhör dig själv eller som transporterats i fordonet. Det betyder att du själv får stå för de kostnader som det innebär att reparera din egen bil.

För att även få ersättning för ditt eget fordon behöver du en halv- eller helförsäkring. Om du försäkrar din bil med en halvförsäkring eller helförsäkring så ingår en trafikförsäkring automatiskt. 

Det som helförsäkringen täcker utöver de andra försäkringarna är skada på den egna bilens kaross som uppkommer i samband med en olycka. En helförsäkring täcker även skador på bilen som uppkommit vid skadegörelse.

Nedan redogör vi för några villkor men för att få fullständig information om försäkringens innehåll rekommenderar vi att du läser de kompletta försäkringsvillkoren

Villkor trafikförsäkring

 • Personskador på förare, passagerare & medtrafikanter
 • Skador på annans egendom
 • Krishjälp

Villkor halvförsäkring

 • Personskador på förare, passagerare & medtrafikanter
 • Skador på annans egendom
 • Stöld – försäkringen täcker om någon stjäl ditt fordon eller skada som uppstår i samband med försök till stöld.
 • Brand – försäkringen täcker skada som uppkommer om fordonet börjar brinna, t.ex. om eld kommit lös eller vid blixtnedslag.
 • Glas – försäkringen täcker skada som uppkommer om vindruta, sidoruta eller bakruta skadas eller krossas, t.ex. vid stenskott.
 • Maskin – försäkringen täcker skada på maskinkomponenter som påverkar fordonets funktion, t.ex. motorhaveri, bromshaveri eller skadat batteri för drivning av fordonet.
 • Allrisk – försäkringen täcker skada i kupé och bagageutrymme, sanering vid feltankning eller förlust av bilnyckel.
 • Räddning – om fordonet stulits, skadats, råkat ut för driftstopp eller om du som förare råkar ut för sjukdom eller olycksfall, ersätter försäkringen skäliga kostnader för transport av fordonet och dig och dina passagerare till verkstad eller hemort.
 • Rättsskydd – försäkringen täcker rättskostnader som uppstår i det fall en händelse behöver tas till rättegång.
 • Krishjälp – försäkringen gäller kristerapi för förare och passagerare som råkar ut för trafikolycka eller rån.

Villkor helförsäkring

 • Personskador på förare, passagerare & medtrafikanter
 • Skador på annans egendom
 • Stöld – försäkringen täcker om någon stjäl ditt fordon eller skada som uppstår i samband med försök till stöld.
 • Brand – försäkringen täcker skada som uppkommer om fordonet börjar brinna, t.ex. om eld kommit lös eller vid blixtnedslag.
 • Glas – försäkringen täcker skada som uppkommer om vindruta, sidoruta eller bakruta skadas eller krossas, t.ex. vid stenskott.
 • Maskin – försäkringen täcker skada på maskinkomponenter som påverkar fordonets funktion, t.ex. motorhaveri, bromshaveri eller skadat batteri för drivning av fordonet.
 • Allrisk – försäkringen täcker skada i kupé och bagageutrymme, sanering vid feltankning eller förlust av bilnyckel.
 • Räddning – om fordonet stulits, skadats, råkat ut för driftstopp eller om du som förare råkar ut för sjukdom eller olycksfall, ersätter försäkringen skäliga kostnader för transport av fordonet och dig och dina passagerare till verkstad eller hemort.
 • Rättsskydd – försäkringen täcker rättskostnader som uppstår i det fall en händelse behöver tas till rättegång.
 • Krishjälp – försäkringen gäller kristerapi för förare och passagerare som råkar ut för trafikolycka eller rån.
 • Vagnskada – helförsäkringen gäller utöver ovanstående skador, även skada på ditt fordon genom trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller genom uppsåtlig skadegörelse av tredje man.

Det finns en hel del tillägg att välja mellan och priset på din bilförsäkring kan komma att variera beroende på vad du väljer.

Tillägg för bilförsäkring

 • Assistansförsäkring – vid driftstopp gäller försäkringen för bärgning till verkstad alternativt reparation på plats, däckbyte, transport av drivmedel eller låsöppning inklusive tre dagars hyrbil.
 • Djurkollision - försäkringen lämnar ersättning alternativt reducerar självrisken vid kollision med djur.
 • Skadegörelse - försäkringen lämnar ersättning alternativt reducerar självrisken vid uppsåtlig skadegörelse av tredje man.
 • Parkeringsskada - försäkringen ersätter den självrisk som tas ut av Trafikförsäkringsföreningen då din bil skadats av annat okänt fordon
 • Hyrbil - du kan få ersättning för hyrbil när ditt fordon inte kan användas i samband med ersättningsbar skada
 • Trafikolycksfall - försäkringen gäller vid personskada med fordonet som medför medicinsk invaliditet eller dödsfall.

Läs mer

Ungt par tittar på datorn tillsammans i soffa

Ska du köpa en begagnad bil?

Här kommer några saker att tänka på innan köpet.

Två personer som skakar hand

Registrera bilen vid ägarbyte

Har du köpt eller sålt ett fordon? Då ska du och den andra parten göra en anmälan om ägarbyte. Alla bilar måste nämligen registreras på ägaren.