MC-försäkring

  • Låg självrisk
  • Årsförsäkring gör att du inte behöver ställa av och på din MC
  • En försäkring oavsett förarens ålder, kön eller fabrikat på MC

Alla våra MC-försäkringar omfattar den obligatoriska trafikförsäkringen och sedan kan du anpassa försäkringen efter dina behov. Vid olyckor täcker det obligatoriska skyddet personskada samt skada på annans egendom.

Relaterat innehåll

Alla våra MC-försäkringar omfattar den obligatoriska trafikförsäkringen och sedan kan du anpassa försäkringen efter dina behov. Vid olyckor täcker det obligatoriska skyddet personskada samt skada på annans egendom.

Pris efter säsong

Hos oss behöver du inte ställa på och av din motorcykel eftersom vi erbjuder årsförsäkring. Priset är då beräknat efter säsong och den större delen tas ut under sommarhalvåret när du använder din motorcykel.