MC-försäkring

Hos Gjensidige får du en unikt anpassad MC-försäkring, oavsett om du använder din motorcykel som ett praktiskt transportmedel under hela året eller huvudsakligen vädrar den på semestrar och helger när solen skiner och livet på två hjul är som en dröm.

Vi erbjuder alltså en helårsförsäkring , där priset beräknas efter säsong och du slipper ställa av och på fordonet.

Enkel och överskådlig MC-försäkring

Alla våra MC-försäkringar omfattar den obligatoriska trafikförsäkringen , och vi strävar alltid efter att erbjuda enkla och överskådliga val i sammansättningen av den optimala försäkringslösningen anpassad efter dina särskilda behov.

Vid olyckor täcker det obligatoriska skyddet personskada samt skada på annans egendom. Ofta är din MC en av dina värdefullaste ägodelar, och det finns många goda skäl till att försäkra sig ytterligare. Här är våra experter redo att guida dig genom möjligheterna, som du också kan läsa mer om här på sidan.

Täckning om din motorcykel välter

Om du drabbas av stopp eller maskinskada under en längre resa kan det till exempel vara en riktigt bra idé att ha ett skydd som garanterar snabb möjlighet till bärgning och reparation.

Om du dessutom ofta parkerar din MC på utsatta platser kan det vara ett bra skäl till att välja en MC-försäkring med halvtäckning eller heltäckning som ger möjlighet till ersättning vid stöld och täckning av skador på grund av vältning.

Oavsett vilket lösning du väljer kännetecknas alla MC-försäkringar hos Gjensidige av:

  • Låg självrisk
  • Möjlighet till årsförsäkring
  • En enda försäkring oavsett förarens ålder, kön eller MC-fabrikat

Relaterat innehåll

Vi erbjuder alltså en helårsförsäkring , där priset beräknas efter säsong och du slipper ställa av och på fordonet.

Enkel och överskådlig MC-försäkring

Alla våra MC-försäkringar omfattar den obligatoriska trafikförsäkringen , och vi strävar alltid efter att erbjuda enkla och överskådliga val i sammansättningen av den optimala försäkringslösningen anpassad efter dina särskilda behov.

Vid olyckor täcker det obligatoriska skyddet personskada samt skada på annans egendom. Ofta är din MC en av dina värdefullaste ägodelar, och det finns många goda skäl till att försäkra sig ytterligare. Här är våra experter redo att guida dig genom möjligheterna, som du också kan läsa mer om här på sidan.

Täckning om din motorcykel välter

Om du drabbas av stopp eller maskinskada under en längre resa kan det till exempel vara en riktigt bra idé att ha ett skydd som garanterar snabb möjlighet till bärgning och reparation.

Om du dessutom ofta parkerar din MC på utsatta platser kan det vara ett bra skäl till att välja en MC-försäkring med halvtäckning eller heltäckning som ger möjlighet till ersättning vid stöld och täckning av skador på grund av vältning.

Oavsett vilket lösning du väljer kännetecknas alla MC-försäkringar hos Gjensidige av:

  • Låg självrisk
  • Möjlighet till årsförsäkring
  • En enda försäkring oavsett förarens ålder, kön eller MC-fabrikat

Välj motorcykelförsäkring

 Trafik­försäkringHalv­försäkringHel­försäkring
Personskador på förare, passagerare och med­trafikanter   
Skador på annans egendom   
Glas   
Brand   
Stöld   
Krishjälp   
Räddning   
Rättsskydd   
Maskinskada   
Kollision   
Dikeskörning   
Vältning   
Annan yttre påverkan   

Skadejour

Ring 0771-614 614

Vid olycka och behov av bärgning. 
Öppet dygnet runt.
Spara numret i din mobiltelefon.