Motorcykelförsäkring

  • Låg självrisk
  • Årsförsäkring gör att du inte behöver ställa av och på din MC
  • En försäkring oavsett förarens ålder, kön eller fabrikat på MC

Alla våra MC-försäkringar omfattar den obligatoriska trafikförsäkringen och sedan kan du anpassa försäkringen efter dina behov. Vid olyckor täcker det obligatoriska skyddet personskada samt skada på annans egendom.