Bostadsrätt på annan adress

Försäkringen gäller för din bostadsrättslägenhet på den adress som anges i försäkringsbrevet. Bostadsrättslägenheten betraktas i övrigt inte som försäkringsställe vad gäller lös egendom. Bostadsrättsförsäkringen gäller för den egendom i bostadsrätten som du ansvarar för, enligt bostadsrättslagen och din bostadsrättsförenings stadgar.

Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller i tillämpliga delar för skada på försäkrad egendom

• som kan ersättas enligt avsnittet Egendomsskador i villahemvillkoret.
• genom plötslig och oförutsedd händelse.

Rättsskydds- och Ansvarsförsäkringen gäller även för dig som innehavarare av den bostadsrätt som anges i försäkringsbrevet med de regler som är tillämpliga i respektive avsnitt.

Relaterat innehåll

Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller i tillämpliga delar för skada på försäkrad egendom

• som kan ersättas enligt avsnittet Egendomsskador i villahemvillkoret.
• genom plötslig och oförutsedd händelse.

Rättsskydds- och Ansvarsförsäkringen gäller även för dig som innehavarare av den bostadsrätt som anges i försäkringsbrevet med de regler som är tillämpliga i respektive avsnitt.