Undvik frysskador i kylan

När kylan sveper in behöver ditt hus lite extra omsorg. Med sjunkande temperaturer är det risk för frysta vattenledningar och sprickor i husfasaden. Här har vi samlat några tips på hur du kan undvika skador!  

  • Kolla igenom husfasaden – se till att laga otätheter i fasader och grundsocklar för att undvika sprickbildning.
  • Kontrollera isoleringen runt fönster och dörrar och även vid rör på känsliga ställen som till exempel i källare och förråd.
  • Ta en titt på taket - är det helt och tätt? Håll extra utkik efter tecken på fukt och kontrollera plåtarna kring ventilationsrör och skorsten.
  • Har du utomhusvatten - stäng av vattnet och töm alla utomhuskranar och rör som leder in i väggen.
  • Om du åker bort är det bra att ha en viss uppvärmning på, minst 10 grader i grundvärme. I kök och badrum bör temperaturen ligga på runt 15 grader.
  • Ta bort löv och barr i hängrännor och stuprör så att regnvatten kan rinna fritt. Annars finns risk att det svämmar över och att vattnet rinner ner på fasaden.
  • Se till ränndalar, alltså plåtarna som ska leda bort vatten, att de fungerar och att det inte ligger skräp i vägen som hindrar vattnet.