Gravid och Gravid Plus

Vid sjuk- och olycksfall under graviditet ska du alltid, snarast möjligt, uppsöka behörig läkare och följa läkarens föreskrifter. Anmäl därefter skadan så snart som möjligt till oss. Under sjuktiden ska du stå under löpande läkartillsyn.

Skicka anmälan till

Gjensidige Försäkring Skadeavdelningen
Box 4430
203 15 Malmö

Anmäl sjuk- och olycksfall under graviditet

Ladda ned skadeanmälan och fyll i de delar som är relevanta för händelsen.

Vi värnar om din integritet och ber dig därför skicka in din anmälan per post. Läs mer om vår hantering av dina personuppgifter.