Tennisskada

Du som är med i Svenska Tennisförbundet och råkade ut för en olycksfallsskada i samband med tennis mellan 2019-01-01 och 2022-12-31, kan anmäla din skada här.

Anmäl tennisskada

Skicka anmälan till

Gjensidige Försäkring Skadeavdelningen
Box 4430
203 15 Malmö

Anmäl tennisskada

Vi värnar om din integritet och ber dig därför skicka in din anmälan per post. Läs mer om vår hantering av dina personuppgifter.

Har du några frågor, kontakta kundservice på 0771-326 326 eller skador@gjensidige.se

Vad är ett olycksfall?

Med olycksfall menas en kroppsskada som drabbat den försäkrade genom en plötslig, oförutsedd, yttre händelse.