Funderar du på att byta bilförsäkring? Det här behöver du veta

Vilken försäkring passar för dig?

Innan du byter försäkring till din bil är det bra att ha koll på vilken bilförsäkring som passar för ditt behov. Hur mycket kör du bilen? Hur gammal är den? Vilken form av garanti har du kvar? Gjensidige erbjuder trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Trafikförsäkring behöver du ha enligt lag för att få köra bilen. Här har vi samlat bra tips inför byte av bilförsäkring. Läs mer och teckna din försäkring hos oss idag!

 

Kan man byta bilförsäkring när som helst?

Nej, man kan inte byta bilförsäkring när man vill. Ett försäkringsavtal löper i regel 12 månader i taget, oavsett om man betalar månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller helårsvis. Brytdatumet på en bilförsäkring kallas huvudförfallodag eller årsförfallodag, och det är vid denna tidpunkt man kan byta försäkringsbolag på bilen.

Byta bilförsäkring innan huvudförfallodag – går det?

I regel är det mycket svårt att byta bilförsäkring innan förfallodag, då försäkringsavtal i regel löper ett år åt gången (det finns dock undantag på försäkringar som har kortare avtalstid, t ex prova på-försäkringar). Samtidigt är det också lag på trafikförsäkring, vilket gör att reglementet är än hårdare än för “frivilliga” försäkringar, såsom till exempel hemförsäkring. Det är det så kallade trafikförsäkringsbeviset (vid sidan om det faktum att man ingått ett avtal på ett år) som är en stor anledning till att det inte går att byta bilförsäkringen hur som helst. Detta bevis innehas av det försäkrande försäkringsbolaget, som också finns registrerat i det centrala bilregistret. 

 

Undantagen när man kan byta bilförsäkring innan förfallodag

Det finns undantag där försäkringsavtalet kan brytas i förväg.

Dessa är:

  • Du säljer bilen – ett ägarbyte bryter avtalet automatiskt. Den nya ägaren ska inte tvingas ha samma försäkring som du hade.
  • Du skrotar bilen – en avregistrerad bil behöver ingen försäkring.

Enkel checklista för att byta bilförsäkring

  • Håll koll på din huvudförfallodag
  • Håll koll på din nuvarande försäkringsomfattning
  • Jämför försäkringar (med samma villkor!) i god tid innan förfallodagen
  • När du vill byta: Teckna den nya försäkringen med huvudförfallodagen som startdatum
  • Avsluta bilförsäkringen på ditt gamla bolag när det nya försäkringsbrevet från ditt gamla bolag kommer
  • Betala den nya bilförsäkringen
  • Du har nu bytt bilförsäkring från och med huvudförfallodagen!