Försäkring för moped klass 2

Publicerade: 17.3.2021  |  Senast uppdaterad: 29.4.2021

Vilken mopedförsäkring passar dig? Det beror förstås på vilken moped du har och hur du kör. Här kan du läsa mer om moped klass 2 och vad som gäller. Teckna en försäkring hos oss på Gjensidige idag så är du klar för att säkert rulla ut på vägen.

Vad är en moped klass II?

Moped klass 2 är ett motorfordon på två, tre eller fyra hjul, som är konstruerat för en hastighet av högst 25 km/timmen och vars effekt inte överskrider 1 kilowatt. Definitionen av moped klass 2 beror på hur fort mopeden går att köra och vilken effekt motorn har. Om den går den fortare än 25 km/timmen eller har en högre motoreffekt än 1 kW anses den vara en moped klass 1.
En moped klass 2 behöver inte registreras, den saknar därför registreringsskylt. Mopeden är antingen typgodkänd enligt gemensamma regler inom EU, alternativt har den godkänts vid en mopedbesiktning.

Krav på hjälm

Du måste ha skyddshjälm när du kör moped. Det finns vissa undantag, till exempel den som färdas med en tvåhjulig moped klass 2 som är konstruerad för att drivas med en tramp- och vevanordning och där motorn inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25 kilometer i timmen ska använda cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd. Det är tillräckligt att använda cykelhjälm när du kör en sådan moped.
Passagerare som inte har fyllt sju år kan använda annat lämpligt huvudskydd, till exempel ridhjälm, skidhjälm eller cykelhjälm. Du behöver inte använda hjälm i tre- eller fyrhjulig moped med karosseri om du istället använder bilbälte.

Vart får de köras?

En moped klass 2 skall i första hand köras på cykelbanan, så vida cykelbanan inte har en tilläggstavla under vägmärket för cykelbana där det står ”ej moped”. Trehjuliga mopeder klass 2 får köras på en cykelbana med lite trafik och tillräcklig bredd. Särskild försiktighet skall då iakttas.

Hur skall de parkeras?

Moped klass 2 skall parkeras på samma sätt och plats som en cykel. 

Krav på moped klass II

Körkortskrav: Körkort, traktorkort, eller förarbevis för moped klass 2. Om du har fyllt 15 år före den 1 oktober 2009 krävs ingen särskild behörighet.

  • Registreringsskylt: Nej
  • Kontrollbesiktning: Nej
  • Fordonsskatt: Nej
  • Trafikförsäkring: Ja
  • Hastighetskrav: Konstruktiv hastighet högst 25 km/timmen.
  • Krav på hjälm: Ja, såvida inte fordonet har kaross och bilbälte används.
  • Passagerare: Om det finns avsedd plats.
  • Köra på cykelbana: Ja, om det finns. Ett undantag är om vägmärket för cykelbanan har tilläggstavlan "Ej moped". Då får moped klass 2 inte köras där.

Jämför mopedförsäkring

 TrafikförsäkringHalvförsäkringHelförsäkring
Trafik   
Brand   
Stöld   
Glas   

Räddning

   
Rättsskydd   
Krishjälp   
Kollision   
Dikeskörning   
Vältning   
Yttre påverkan    

Vad betyder försäkringsmomenten?

Kollision
Om du tecknar en helförsäkring för din moped är du försäkrad vid kollision med andra fordon, byggnader eller liknande.

Dikeskörning
Helförsäkringen täcker även skador som uppkommit vid en olycka, som t ex om du kör i diket.

Vältning
Skador som uppkommit för att din moped har vält täcks av helförsäkringen.

Yttre påverkan
Helförsäkringen täcker också skador som uppkommit genom yttre påverkan, dvs skadegörelse.

Räddning
Räddningsförsäkringen gäller för person- och fordonstransporter om du på resa råkar ut för en olycka eller ett driftstopp.

Rättsskydd
Gäller för tvistemål, som kan prövas i tingsrätt och för vissa brottmål. Rättsskyddet ersätter dina ombudskostnader upp till 250 000 kr.

Krishjälp
Försäkringen omfattar kristerapi hos legitimerad psykolog om du utsatts för psykisk ohälsa till följd av en trafikolycka eller ett rån. Försäkringen omfattar även passagerare.

Glas
Försäkringen gäller för skador på mopedens glasrutor, även plexiglas.

Stöld
Försäkringen gäller vid stöld eller stöldförsök av din moped.

Brand
Försäkringen gäller vid brand eller kortslutning.

Trafik
Trafikförsäkringen ersätter personskador på både förare och passagerare samt människor som inte kör, till exempel cyklister och fotgängare. Den ersätter också skador på annans egendom som till exempel ett staket. Den här försäkringen måste du ha enligt lag för att få köra din moped.