Välkommen till Gjensidige företag!

Vi erbjuder försäkringar för små och stora företag. Vi försäkrar fastighet, motorfordon och person. Idag finns Gjensidige i sex länder och är noterat på Oslobörsen. Sedan 2007 är vi etablerade här i Sverige.

Din fastighet

Vi försäkrar dina fastigheter, läs här vad som gäller och se villkoren.

Dina anställda

Vi försäkrar den värdefullaste resurs du har, dina medarbetare.

Cyberförsäkring

Är du skyddad mot de angrepp på företaget som kan komma via nätet?