Tre personer som går tillsammans genom en korridor

Välkommen till Gjensidige företag!

Vi erbjuder försäkringar för små och stora företag. Vi försäkrar fastighet, motorfordon och person. Idag finns Gjensidige i sex länder och är noterat på Oslobörsen. Sedan 2007 är vi etablerade här i Sverige.

Välkommen till Gjensidige företag!

Vi erbjuder försäkringar för små och stora företag. Vi försäkrar fastighet, motorfordon och person. Idag finns Gjensidige i sex länder och är noterat på Oslobörsen. Sedan 2007 är vi etablerade här i Sverige.