Företagsförsäkring | Försäkring för företag | Gjensidige

Välkommen till Gjensidige Företag

Vi erbjuder försäkringar för små och stora företag. Vi försäkrar fastighet, motorfordon och person. Idag finns Gjensidige i sex länder och är noterat på Oslobörsen. Sedan 2006 är vi etablerade här i Sverige.