Navigation, sök och inloggning

d0debb

Frågor och svar om din bilförsäkring

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna. Är det något annat du undrar över, kontakta oss gärna på 0771-326 326.

 • Direktimporterade personbilar

  För att teckna en Trafikförsäkring hos oss ska bilen vara registreringsbesiktigad och fått svenska registreringsskyltar. För maskinskademomentet i försäkringen gäller dubbel självrisk.

 • Innehåll i försäkringen

  Vagnskadegaranti ersätter skador på din egen bil som du själv orsakar, till exempel om du kör i diket och bilen får plåtskador. En bil som är yngre än tre år kan ha en gällande vagnskadegaranti. Kontrollera om det finns ett garantibevis bland bilhandlingarna eller kontakta din återförsäljare. Har din bil vagnskadegaranti räcker det att du tecknar en halvförsäkring. När vagnskadegarantin går ut, eller om din bil saknar vagnskadegaranti, rekommenderar vi att du tecknar helförsäkring.

  Har du en lätt lastbil? Tänk på att de som regel inte har vagnskadegaranti.

 • Ja, det ingår i halv- och helförsäkringen för privatägd personbil som är högst 15 år gammal.

 • Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna kort-systemet. Beställ ett grönt kort här om du ska ut och resa. Trafikförsäkringen gäller i hela världen för skada som i följd av trafikolycka med svenskregistrerat fordon tillfogas dig som svensk medborgare eller har hemvist i Sverige.
 • Uppgraderingar kan du gör när som helst under din försäkringsperiod, som till exempel teckna en tilläggsförsäkring. En nedgradering kan först göras på din förfallodag, då ditt avtal förnyas.
   
  Om du ändrar körsträcka påverkas hela din försäkringsperiod. Om du ändrar adress kan din premie påverkas från och med det datum vi får informationen. 
 • Tänk på att både handledare och elev ska ha giltiga tillstånd för övningskörning. Det är handledaren som räknas som förare under övningskörningen och är ansvarig för allt eleven gör. Bilförsäkringen gäller därför på samma sätt som när någon som har körkort kör bilen. Det är bra att ha helförsäkring på bilen för att kunna få ersättning för eventuella bucklor och repor.

 • För att kunna erhålla ersättning för förlust av nyckel krävs momentet Allrisk Bil (ingår i vår halv & helförsäkring).

 • Köpa/sälja

  Nej, du kan bara byta bolag vid försäkringens årsförfallodag. Detsamma gäller för andra försäkringsbolag.

 • Det enklaste sättet att köpa försäkring är via vår hemsida. Här kan du beräkna pris och teckna en försäkring. Du kan även kontakta vår Kundtjänst så hjälper de dig.

 • Vid försäljning avslutas försäkringen från samma datum som ägarbytet sker. Försäkringspremie återbetalas från den dagen fram till och med din huvudförfallodag. Kontakta oss gärna och uppge ditt bankkontonummer, i annat fall skickas ett utbetalningskort till din folkbokföringsadress.

 • Nej, det behöver du inte, eftersom vi får informationen om av- och påställning från Transportstyrelsen.

  Om fordonet du ställer av är halv- eller helförsäkrat, gör vi automatiskt om försäkringen till en avställningsförsäkring. När du ställer på fordonet igen får du samma försäkring som innan. Du behöver inte göra någonting.

  Om fordonet bara är trafikförsäkrat blir försäkringen vilande när du ställer av det. Trafikförsäkringen aktiveras igen när du ställer på fordonet. Du behöver inte göra någonting.

 • Nej, den som står som registrerad ägare i Vägtrafikregistret måste också vara försäkringstagare. Du kan alltså inte ta över den förra ägarens försäkring. 

 • Det är ägaren av bilen som ska stå på bilförsäkringen. Som ägare räknas den som är registrerad som ägare hos Transportstyrelsen och som huvudsakligen använder bilen.

  Om försäkringen står på någon annan än ägaren är bilen formellt inte försäkrad. Ägaren riskerar då att få betala avgifter till Trafikförsäkringsföreningen (TFF), eftersom du enligt lag måste trafikförsäkra bilen.

 • Vi godkänner alla larm som har blivit godkända av Stöldskyddsföreningen.

 • Vi godkänner alla lås som har blivit godkända av Stöldskyddsföreningen.

 • Betalning

  Ja, du kan dela upp betalningen på halvår, eller månadsbetalning via autogiro. Vi tar inte ut några extra avgifter om du vill dela upp din betalning.

 • Lagen

  Ja, om fordonet är i trafik måste du trafikförsäkra bilen enligt lag.

 • Vid skada

  Så snart som möjligt ska du anmäla skadan till oss. Här hittar du våra skadeanmälningsblanketter. På vardagar återkommer vi till dig inom 24 timmar.

 • Om du krockat med ett annat fordon måste både du och den andra föraren anmäla det som hänt till era respektive försäkringsbolag. Här kan du läsa mer om vad du behöver tänka på vid kollision med någon eller något i Sverige och vid kollision med utländskt fordon.

 • En singelolycka är en trafikolycka där endast ett fordon är inblandat, det skadeanmäler du här. Om flera fordon är inblandade i olyckan ber vi dig fylla i anmälan för kollision istället.

 • Om du har krockat med ett djur måste du anmäla skadan till polisen innan du gör din skadeanmälan till oss. Läs mer om hur du går till väga här.

  Om du har krockat med ett tamdjur ska du snarast möjligt kontakta djurets ägare och sedan polisen.

 • Ja, under förutsättning att verkstaden lämnar ett pris som vi godkänner. Be verkstaden att kontakta oss på Gjensidige innan de påbörjar jobbet. Här hittar du verkstäder vi samarbetar med.

 • Om din bil är helförsäkrad och du har skickat en skadeanmälan till oss kan du lämna in bilen så snart verkstaden ger dig en tid. Be verkstaden att kontakta oss. Hitta din närmaste verkstad här.

 • Om du inte har orsakat olyckan ska du inte betala någon självrisk. Men vi måste först fastställa att det är så. Om din motpart har anmält skadan till sitt försäkringsbolag och tagit på sig ansvaret kan vi normalt betala ut självrisken i förskott.

 • Du ska anmäla till fordonets trafikförsäkring.

 • Om du saknar egen vagnskadeförsäkring anmäler du skadan, dels till polisen, dels till Trafikförsäkringsföreningen. Har du vagnskadeförsäkring anmäler du skadan till oss här.

 • • Om du har en halv- eller helförsäkring på ditt fordon, omfattas stenskott av försäkringen.
  • Du beställer själv tid för lagning eller byte av rutan hos Ryds Bilglas som därefter kontaktar oss.
  • Självrisken är 0:- om stenskottet går att reparera.

  Så snabbt som möjligt bör du täcka över det skadade området, så att smuts och fukt inte kan tränga in i glaset. Du kan täcka över skadan med vanlig tejp, men bör så snart som möjligt besöka en bilglasmästare då sprickbildning snabbt uppkommer. Anmäl skada och läs mer här.

 • Vid inbrott eller stöld av fordon ska du göra en polisanmälan och därefter anmäla skadan till oss. Kom ihåg att bifoga det diarienummer du erhåller vid polisanmälan samt eventuella kvitton. Här skadeanmäler du till oss.

  Har du fått saker som inte tillhör bilen stulna, som t ex telefon, dator, handväska, ska du även kontakta ditt hemförsäkringsbolag. Har du hemförsäkringen hos oss, hittar du skadeanmälan här.

   

 • Om du råkar ut för en olycka och behöver bärgning ringer du vår bärgningsjour på telefon 08-505 140 32. Tips! Lägg in numret i din mobiltelefon.

 • Det beror lite på hur skadan uppkommit. Om ett okänt fordon skadat ditt fordon eller om du kolliderat med en känd part. Läs mer och anmäl din parkeringsskada här utefter vad som hänt.

 • Om du råkat ut för en maskinskada är det bra om du så snart som möjligt gör en anmälan till oss för att få skadenummer och hjälp till verkstad. För maskinskador gäller att du måste minst ha halvförsäkring. Läs mer om hur du gör och var närmaste verkstad finns här.

 • Har du vagnskadegaranti på ditt fordon ska du i första hand vända dig till garantibolaget för reglering av vagnskadan. Om du har vagnskadeförsäkring eller självriskreducering vid skadegörelse ska du kontakta oss. Fyll i skadeanmälan för singelskada här.

 • Om du råkat ut för en skada ska du så snart som möjligt anmäla det till oss. Om ditt fordon är helt utbränt är det bra om du kontaktar polisen för att anmäla till dem innan du gör din anmälan hos oss. Här hittar du skadeanmälan.