Gravidförsäkring

Med en gravidförsäkring anpassad efter dina behov slipper du bekymra dig så mycket när du väntar på en ny familjemedlem. Få ett bra, kostnadsfritt grundskydd med möjlighet till tillägg.

Det kan vara både spännande och skrämmande att vänta barn, men med vår gravidförsäkring, som gäller både under graviditeten och efter förlossningen, kan du slappna av och fokusera helt och hållet på att skapa bästa möjliga miljö för dig och din familj.

Gravidförsäkringen kan vara ett bra tillägg om man redan har en familjeförsäkring eller liknande. När du tecknar gravidförsäkring hos oss har du därmed möjlighet att få ett bra grundskydd med vår kostnadsfria gravidförsäkring.

Vill du ha ett mer omfattande skydd kan denna försäkring kompletteras med Gravid Plus.

Välj rätt gravidförsäkring

Grundförsäkringen omfattar bland annat:

 • Reseförsäkring och försäkring som täcker tandskador
 • Vanprydande ärr efter olycka
 • Dödsfall och medicinsk invaliditet vid olyckor

Gravid Plus omfattar bland annat:

 • Ersättning vid vissa medfödda sjukdomar
 • Förlossningskomplikationer
 • Ersättning för sjukhusvistelse

Bli försäkrad från dag ett

Det är självklart helt naturligt att bekymra sig för sitt barns – och sitt eget – välbefinnande när man är gravid. Men graviditeten ska vara en lyckans tid! Med en bra gravidförsäkring är det många saker du slipper oroa dig för.

Vår gravidförsäkring gäller för den blivande mamman redan från den dag hon blir gravid, och för det ofödda barnet redan från den 23:e graviditetsveckan. Ni är därför bäst möjligt försäkrade både vid resor, sjukdom och oförutsedda komplikationer i samband med den lyckliga omständigheten.

Här kan du läsa mer om möjligheter, priser och täckning så att du är säker på att få den bästa gravidförsäkringen

Relaterat innehåll

Det kan vara både spännande och skrämmande att vänta barn, men med vår gravidförsäkring, som gäller både under graviditeten och efter förlossningen, kan du slappna av och fokusera helt och hållet på att skapa bästa möjliga miljö för dig och din familj.

Gravidförsäkringen kan vara ett bra tillägg om man redan har en familjeförsäkring eller liknande. När du tecknar gravidförsäkring hos oss har du därmed möjlighet att få ett bra grundskydd med vår kostnadsfria gravidförsäkring.

Vill du ha ett mer omfattande skydd kan denna försäkring kompletteras med Gravid Plus.

Välj rätt gravidförsäkring

Grundförsäkringen omfattar bland annat:

 • Reseförsäkring och försäkring som täcker tandskador
 • Vanprydande ärr efter olycka
 • Dödsfall och medicinsk invaliditet vid olyckor

Gravid Plus omfattar bland annat:

 • Ersättning vid vissa medfödda sjukdomar
 • Förlossningskomplikationer
 • Ersättning för sjukhusvistelse

Bli försäkrad från dag ett

Det är självklart helt naturligt att bekymra sig för sitt barns – och sitt eget – välbefinnande när man är gravid. Men graviditeten ska vara en lyckans tid! Med en bra gravidförsäkring är det många saker du slipper oroa dig för.

Vår gravidförsäkring gäller för den blivande mamman redan från den dag hon blir gravid, och för det ofödda barnet redan från den 23:e graviditetsveckan. Ni är därför bäst möjligt försäkrade både vid resor, sjukdom och oförutsedda komplikationer i samband med den lyckliga omständigheten.

Här kan du läsa mer om möjligheter, priser och täckning så att du är säker på att få den bästa gravidförsäkringen

Gravid - Gravid Plus

 GravidGravid Plus

Barnet

  

Vid Sjukdom

  

Medicinsk invaliditet

  

Vissa medfödda sjukdomar

  
Vanprydande ärr  
Ersättning vid sjukhusvistelse  
Ersättning vid vårdbidrag  
Dödsfall oavsett orsak  

Vid olycksfall

  
Medicinsk invaliditet  
Läkemedel- och hjälpmedelskostnader  
Merkostnader för personliga tillhörigheter  
Rese- och Tandskadekostnader  
Ersättning vid sjukhusvistelse  
Vanprydande ärr  

Mamma

  
Förlossningskomplikationer  
Vanprydande ärr vid akut kejsarsnitt  
Ersättning vid sjukhusvistelse  
Krisförsäkring  
Dödsfall oavsett orsak  

Vid olycksfall

  
Medicinsk invaliditet  
Läke- och Hjälpmedelskostnader  
Merkostnader för personliga tillhörigheter  
Rese- och tandskadekostnader  
Vanprydande ärr  
Ersättning vid sjukhusvistelse  
Mammas partner  
Dödsfall oavsett orsak  
Krisförsäkring omfattar även barnets syskon