Navigation, sök och inloggning

f1e6b2

Var femte barn riskerar att vara oförsäkrad vid olycksfall

Ett av fem barn riskerar att vara utan försäkringsskydd på fritiden och under skollov, vilket kan få allvarliga konsekvenser både på kort och på lång sikt. Detta visar en ny undersökning som TNS Gallup har gjort för Gjensidige Försäkring.

Var femte barn riskerar att vara oförsäkrad vid olycksfall

Ett av fem barn riskerar att vara utan försäkringsskydd på fritiden och under skollov, vilket kan få allvarliga konsekvenser både på kort och på lång sikt. Detta visar en ny undersökning som TNS Gallup har gjort för Gjensidige Försäkring.

Alla har nog ett ärr eller två från när de var barn. Man trillade av cykeln eller fick en boll i ansiktet, men det kan även vara följden av en medfödd skada. Därför är det viktigt att dina barn har ett bra försäkringsskydd. Ändå visar en ny undersökning som TNS Gallup har gjort för Gjensidige Försäkring att ett av fem barn kan vara oförsäkrade.

”Att ett av fem barn riskerar att delvis vara utan försäkringsskydd är oroande. Kommunerna erbjuder ett försäkringsskydd, men det täcker kanske inte så mycket som föräldrarna har räknat med. Därför är det väldigt viktigt att kontrollera exakt vad som ingår i kommunens försäkring, och vilket kompletterande skydd du behöver teckna för dina barn. En kompletterande olycksfallsförsäkring rekommenderas för att vara säker på att dina barn är skyddade dygnet runt oavsett om de är i skolan eller hemma”, säger Kim Rud-Petersen, Koncerndirektör Nordic i Gjensidige Försäkring.

Kommunernas olycksfallsförsäkring gäller inte vid sjukdom
Ett barn behöver en försäkring som täcker både sjukdomar och olyckor dygnet runt. Den kommunala olycksfallsförsäkringen har begränsad täckning, och det är därför viktigt att säkerställa att ditt barn har ett ordentligt skydd.

”En del småbarnsföräldrar tror nog att kommunens försäkring är tillräcklig för skol- och förskolebarn, men samhällets skydd täcker faktiskt bara olycksfall, och ger ingen ersättning vid t.ex. funktionsnedsättningar till följd av en sjukdom” säger Kim Rud-Petersen. Han fortsätter:

En barnförsäkring kan göra stor skillnad för både barn och föräldrar
”Barn som invalidiserats som en följd av olycksfall eller sjukdom och som därför inte kan komma ut i arbetslivet i vuxen ålder, kan komma att behöva leva på 8 860 kronor i månaden före skatt enligt Försäkringskassan*. Då kan det vara avgörande för ekonomin att man har ett kompletterande skydd i form av en barnförsäkring som gäller både vid sjukdom och vid olycksfall, för att barnet och föräldrarna ska kunna få ett extra ekonomiskt stöd som kan underlätta vardagen”, säger Kim Rud-Petersen.

En barnförsäkring gör stor skillnad om barnet får en permanent funktionsnedsättning, som leder till att hon eller han inte kan försörja sig själv som vuxen. Med en barnförsäkring kan barnet få ersättning vid nedsatt kroppsfunktion men även för ekonomisk invaliditet, d v s en ersättning för framtida förlorad arbetsförmåga. Försäkringen ger också ersättning till föräldrarna för olika merkostnader som funktionsnedsättningen kan medföra.

”Sjukdom är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning och kan leda till höga direkta och indirekta merkostnader, vilket kan påverka familjens ekonomi då en av föräldrarna kanske inte kan arbeta om barnet behöver vårdas hemma. En långvarig skada eller en funktionsnedsättning kan även ha konsekvenser för hemmets utformning och man kan behöva bygga om delar av huset för att anpassa det till barnets nya behov. En barnförsäkring ger ett mer komplett skydd och ersättning, inte bara för barnet men även för föräldrarna i detta sammanhang”, säger Kim Rud-Petersen.

Presskontakt

Kontakta Pressjouren

Telefon: (+46) 76 855 24 21
E-post: press@gjensidige.se