Navigation, sök och inloggning

d0debb

Gjensidige Försäkring samlar privat försäljning och kundservice i Malmö

Gjensidige Försäkring flyttar privatverksamheten i Vardia Försäkring från Luleå till Malmö.

Gjensidige Försäkring samlar privat försäljning och kundservice i Malmö

Bakgrunden till beslutet är bland annat förenkling och ökade möjligheter till synergier med centerverksamheten i Malmö. Genom att samla fler funktioner på färre orter kommer fördelar att uppnås för koncernen.

Totalt berörs 53 medarbetare på Vardias privatkontor i Luleå när verksamheten flyttar till Gjensidiges kontor i Malmö. På kontoret i Malmö finns redan ca 100 medarbetare som arbetar med försäljning, kundservice och skador.

Martin Jeppsson, Privatmarknadschef, Gjensidige Sverige kommenterar:

- Genom att slå samman kontoren kan vi bli effektivare, förenkla verksamheten och även dra nytta av de funktioner inom Gjensidiges övriga affärsområden som finns på plats i Malmö. När vi samlar vår kompetens på ett ställe får vi möjlighet att skapa ett större center som kan göra större nytta för våra kunder. Detta är ett led i att skapa kritisk massa och stordriftsfördelar inom centerverksamheten för Privat.

Alla medarbetare på privatkontoret i Luleå är idag anställda i Vardia Försäkring. Förändringen kommer att medbestämmandeförhandlas med berörda fackförbund under kommande veckor och vi hoppas kunna erbjuda alla medarbetare på Vardia Försäkring anställning inom Gjensidige på kontoret i Malmö.

Samtidigt flyttas även den del av Gjensidiges skadeverksamhet som idag finns i Luleå. Det påverkar 10 medarbetare. Framöver kommer skadeverksamheten att samlas på Gjensidiges kontor i Malmö och Stockholm.

Gjensidiges företagskontor med 25 anställda i Luleå flyttar inte.

För Vardias kunder innebär beslutet ingen förändring, de fortsätter att kontakta Vardia via de vanliga kontaktvägarna.

Presskontakt

Kontakta Pressjouren

Telefon: (+46) 76 855 24 21
E-post: press@gjensidige.se