Vad kostar en bilförsäkring?

Undrar du vad en bilförsäkring kostar? Här ger vi insyn i vad du kan förvänta dig när det gäller pris och villkor.

Vad kostar en bilförsäkring?

Vad en bilförsäkring kostar beror på många faktorer. Priset kan variera beroende på vem du som försäkringstagare är, t.ex.:

 • Din ålder
 • Hur du bor
 • Vart du bor
 • Bilmärke
 • Årsmodell
 • Hur mycket du kör

Det finns också olika typer av bilförsäkringar där priset också varierar. Lägsta skyddsgraden av bilförsäkring är trafikförsäkringen. Det är ett lagstadgat krav att du med påställd bil ska ha minst en trafikförsäkring på den. Här kan du räkna ut ditt pris på försäkringen.

Vilken försäkring behöver du och vilket är priset?

Vilket pris du behöver betala för din försäkring beror också självklart på vilken typ av försäkring du väljer. Du kan välja mellan Trafikförsäkring, Halvförsäkring, Helförsäkring, och du har även valet om du vill addera tillägg till din försäkring. Att fundera över vilka tillägg du kan tänkas behöva kan vara viktigt när du ser över vad din försäkring kan kosta. Är du väldigt beroende av bil kan det vara viktigt att teckna ett hyrbilstillägg samt om du bor i ett område med mycket vilt kan det vara viktigt att du tecknar ett djurkollisionstillägg.

Priset på en bilförsäkring varierar också beroende på bilmärke och årsmodell.

Vilka villkor har en bilförsäkring?

Villkoren beror på vilken bilförsäkring du väljer. En trafikförsäkring skyddar dig vid t.ex. personskador på förare, passagerare och medtrafikanter samt skador på annans egendom. Med en trafikförsäkring ersätts du inte för de skador som åsamkas ditt eget fordon eller annan egendom som tillhör dig själv eller som transporterats i fordonet. Det betyder att du själv får stå för de kostnader som det innebär att reparera din egen bil.

För att även få ersättning för ditt eget fordon behöver du en eller helförsäkring. Om du försäkrar din bil med en halvförsäkring eller helförsäkring så ingår en trafikförsäkring automatiskt. 

Det som helförsäkringen täcker utöver de andra försäkringarna är skada på den egna bilens kaross som uppkommer i samband med en olycka. En helförsäkring täcker även repor och bucklor på bilen som uppkommit vid skadegörelse.

Nedan redogör vi för några villkor men du bör ta del av den kompletta och uppdaterad listan genom att läsa våra villkor här

Villkor Trafikförsäkring

 • Personskador på förare, passagerare & medtrafikanter
 • Skador på annans egendom

Villkor Halvförsäkring

 • Personskador på förare, passagerare & medtrafikanter
 • Skador på annans egendom
 • Stöld – försäkringen täcker om någon stjäl ditt fordon eller skada som uppstår i samband med försök till stöld.
 • Brand – försäkringen täcker skada som uppkommer om fordonet börjar brinna, t.ex. om eld kommit lös eller vid blixtnedslag.
 • Glas – försäkringen täcker skada som uppkommer om vindruta, sidoruta eller bakruta skadas eller krossas, t.ex. vid stenskott.
 • Maskin – försäkringen täcker skada på maskinkomponenter som påverkar fordonets funktion, t.ex. motorhaveri, bromshaveri eller batteri.
 • Allrisk – försäkringen täcker skada i kupé och bagageutrymme, förlust av bilnyckel, eller vid feltankning samt skada på elektriska kablar som uppkommer genom kortslutning.
 • Räddning – försäkringen gäller för resa till Sverige för förare och passagerare och bagage i det fall föraren drabbas av olycksfall, fordonet skadas, råkar ut för driftstopp eller stjäls.

Försäkringen gäller även för transport av fordonet till verkstad om det skadas, råkar ut för driftstopp eller stjäls.

 • Rättsskydd – försäkringen täcker rättskostnader som uppstår i det fall en händelse behöver tas till rättegång.
 • Krishjälp – försäkringen gäller kristerapi för förare och passagerare som råkar ut för trafikolycka eller rån.

Villkor Helförsäkring

 • Personskador på förare, passagerare & medtrafikanter
 • Skador på annans egendom
 • Stöld – försäkringen täcker om någon stjäl ditt fordon eller skada som uppstår i samband med försök till stöld.
 • Brand – försäkringen täcker skada som uppkommer om fordonet börjar brinna, t.ex. om eld kommit lös eller vid blixtnedslag.
 • Glas – försäkringen täcker skada som uppkommer om vindruta, sidoruta eller bakruta skadas eller krossas, t.ex. vid stenskott.
 • Maskin – försäkringen täcker skada på maskinkomponenter som påverkar fordonets funktion, t.ex. motorhaveri, bromshaveri eller batteri.
 • Allrisk – försäkringen täcker skada i kupé och bagageutrymme, förlust av bilnyckel, eller vid feltankning samt skada på elektriska kablar som uppkommer genom kortslutning.
 • Räddning – försäkringen gäller för resa till Sverige för förare och passagerare och bagage i det fall föraren drabbas av olycksfall, fordonet skadas, råkar ut för driftstopp eller stjäls.

Försäkringen gäller även för transport av fordonet till verkstad om det skadas, råkar ut för driftstopp eller stjäls.

 • Rättsskydd – försäkringen täcker rättskostnader som uppstår i det fall en händelse behöver tas till rättegång.
 • Krishjälp – försäkringen gäller kristerapi för förare och passagerare som råkar ut för trafikolycka eller rån.
 • Vagnskada – helförsäkringen gäller utöver övriga skador, även skada på skada på ditt fordon genom trafikolycka, utanför fordonet, eller genom uppsåtlig skadegörelse av tredje man.

Det finns en hel del tillägg att välja mellan och priset på din bilförsäkring kan komma att variera beroende på val.

Tillägg för bilförsäkring

 • Assistans & självriskreducering – försäkringen gäller för bärgning, reparation eller däckbyte samt transport av drivmedel eller låsöppning
 • Assistansförsäkring med 3 dagars hyrbil
 • Djurkollision - Försäkringen reducerar självrisken vid kollision med djur.
 • Skadegörelse - Försäkringen reducerar självrisken vid uppsåtlig skadegörelse av tredje man.
 • Parkeringsskada - Försäkringen ersätter den självrisk som tas ut av Trafikförsäkringsföreningen då din bil skadats av annat okänt fordon
 • Hyrbil - Du kan få ersättning för hyrbil när ditt fordon inte kan användas i samband med ersättningsbar skada
 • Trafikolycksfall - Försäkringen gäller vid personskada med fordonet som medför medicinsk invaliditet eller dödsfall.

Läs våra fullständiga villkor här. Och beräkna priset på din bilförsäkring här.